Co Bůh vložil do českého národa aneb jací jsou Češi a jací nepřestanou nikdy být.

Zvukový záznam v MP3. Povídání o identitě českého národa ze Silvestra 2010. Vychází z Bosovy knihy (více v samostatném článku):

Související článek na tomto webu 🔗

Charakter národů

 • co vložil Bůh do jednotlivých národů
 • rozpoznání – přijetí sebe, poznání Božího záměru; méněcennost → vědomí poslání

Charakteristika českého národa

Creative thinker = kreativní myšlení (tj. tvůrčí myšlení)

 • definice tvořivosti: vytváření nových, neobvyklých a užitečných myšlenek, řešení, nápadů (divergentní myšlení)
 • nikoliv nutně umělecká tvořivost (zlaté české ručičky, bordel, nectění autorit, česká cesta reforem, Cimrman)

Ohledně vztahu tvořivosti jedince a jeho inteligence se ukázalo, že pro hodnoty IQ nad 120 nelze prokázat korelaci s vyšší tvořivostí. Pro vysokou míru tvořivosti není mimořádná inteligence třeba a v některých případech může být dokonce na překážku.

Wikipedie – odkazuje na DACEY, J. S.; LENNON, K. H. Kreativita. Praha: Grada, 2000. ISBN 80-7169-903-9.

Charakteristiky

 • malí (malý národ) ale šikovní, přizpůsobiví
 • neberou se moc vážně (humor, sebeironie, absence patosu, málo sebevědomí)
  • absence tabu a Boží bázně
  • nadhled

Příklady

 • šikovné české ručičky, chataři a chalupáři, kutilství
 • Co Čech to muzikant
 • Češi v zahraničí – kreativní mezi jinak obdarovanými – Benchmark papers in hydrology (Kohout, Neužil a slovenský Žid Šlomo Neuman)
  • Češi v zahraničí → uprchlíci mají perspektivu
  • Vážit si lidí, kteří si to zaslouží (slavní Češi byli často dosáhli uznání v zahraničí, než si jich doma někdo všiml)!
 • kreativita negativní: podvody, česká cesta reforem; každý si to dělá po svém, takže to nefunguje; nerespektování autorit; netáhneme za jeden provaz
 • kreativnost pozitivní: Hus, husité, Jednota bratrská, Komenský (když přijdou na to, jak to je a pak se toho drží), 200 let jediný stát s „náboženskou svobodou“ na světě – dokázali problém objevit
 • nejednota (Bílá Hora)
 • Legionáři v Rusku byli v tlaku, museli si počínat kreativně, a tak kreativní byli, vybudovali tam stát ve státě a když přijeli do ČSR, tak byla místa rozebrána a řekli jim, že za službu vlasti se neplatí.
 • český sloh (neopakovat slova) × anglosaská esej (logická struktura, konzistentní terminologie)
 • česká škola dle Mirky Adamcové: absolventi vysokých škol neřeší problém, ale školní úlohu (nevidí celek) – poručík Dub
 • Cimrman: vynálezce (tj. kreativní), hudebník, pedagog, spisovatel, vědec, cokoliv – tvůrčí ve všech směrech. Nepochopen, neuznán1
 • Švejk – kreativní sluha, šašek, široký rozsah rolí (blbec, genius, poslušný, rebel), je maximálně sám sebou, neredukovatelný (není v racionálním předvídatelném systému, nepropočitatelný, na pár krocích nezáleží, více než systém faktických vztahů), rozpětí mezi extrémy.
  Jednoroční dobrovolník Marek si vymyslel spoustu zvířat v časopise „Svět zvířat“.
 • Chuck Norris – virtuální, absurdní, kreativní, hravost – jako Cimrman

Co říkali velcí mužové

 • Tyrš: Přelez, přeskoč, nepodlez.
 • Cimrman: Můžeš i podlézt, ale pak se zase narovnej.
 • Hitler: Čech je jako dobrý cyklista. Nahoře se hrbí a dole šlape.
 • Göbels: Češi jsou smějící se bestie.
 • TGM: Nebát se a nekrást. Ach synku, synku doma-li jsi.

Srovnání

 • Němci: filosofové a symfonici (komplexní myšlení)
 • Židé
 • Američané jsou vůdcovský národ, Němci taky, my ne.
 • Francie – královna (noblesa, ale i ženskost a manipulace)

Východisko a poučení

 • kreativita: charakteristika Boha stvořitele
 • Charakteristika národů je jako obdarování u lidí.
 • Pravý Čech je ten v týmu, kdo řeší problémy a napadají ho nové cesty.
 • Nebýt ani moc přizpůsobivý (konvenční, konformní) ani moc nezávislý.
 • Pokud budeme konvenční a konformní, tak to využijeme negativně, protože se naučíme hledat cestičky jak ochcávat ostatní, jak si pomoci.
 • Pokud budeme sebevědomí a odvážní a budeme dávat druhým inovativní pohled, tak můžeme něco přinést.
 • Jak to aplikovat na spolupráci a na mládež: podřizovat se (jednota), nezapadnout, nenechat si vzít co do mě Bůh vložil.
 • Mezinárodní projekt (Němci vymyslí a Češi řeší problémy).

Poznámka: Jmenované charakteristiky se týkají národa obecně. Neznamená to, že takový je každý Čech.

Citáty

Za určující rys české povahy považoval její anticipační charakter. Češi podle Chalupného skvěle anticipují, jsou schopni velkého počátečního vzepětí i heroismu, nedostává se jim však síly na dokončení svých plánů, nanejvýš síly pasivního odporu.

Sociologická encyklopedie — heslo Emanuel Chalupný
Více: Petr Pithart (video – Rozhovor Britských listů)

Např. Český přízvuk na první slabice Chalupný spojoval s českou anticipativností, s údajnou českou schopností ideových rozběhů za současné neschopnosti jejich dokončování, tedy s údajným mentálním deficitem sociální a politické finalizace originálních rozběhů: Čech není originálem v nejpůvodnější podobě; dejte mu však popud a on si ruku rozžehne v plamen. Aby plamen brzy neuhasl, ale potrval a přinesl užitek o to se musí postarat zase jiní. [Chalupný E. 1932 Národní povaha československá, s. 72]

duch bohatý a zajímavý, ale vniterně chaotický, plný náběhů, ale nedodělaný Postavte jej do kteréhokoliv oboru, všude projeví pozoruhodné postřehy, ale nikde neprovede dokonalé dílo. [Chalupný E. 1932 Národní povaha československá, s. 117]

s. 35: (stálo by za to to opsat celé): ublíženost (trpění pod Rakouskem, Písně otroka, vzpoura, vzlyky, slzy, ustupovat, couvat, stěžovat si), sentiment, malost

Citováno podle⁠: HAVELKA, Miloš, 2001. Dějiny a smysl: Obsahy, akcenty a posuny „české otázky“, 1895–1989. Praha: Nakladatelství Lidové noviny. Knižnice dějin a současnosti. ISBN 978-80-7106-424‑6. Strana 33 (pokud není uvedeno jinak).

Promítané obrázky

Hymna se dvěma křesťanskými slokami, které skutečně jsou v lidových verzích hymny

Poznámky

 1. 00:17:44 pozdě přicházející, 00:15:16 inspirující