Rubrika: Rada bohů

Božská rada = divine council (téma rozvíjené Michaelem Heiserem: drmsh.com); angelologie

Angels of Revolution

Divadelní hra o nejneslavnějším převratu věků – biblické fantasy drama s prvky komedie … a se spoustou ďábel­ských lží. Proč Bůh dopouští zlo? Proč je lež tak lákavá? ꙮ Satan, Hitler, Goebbels.

72 či 70

Často se můžeme setkat v Bibli i jinde s čísly 70 a 72. Sedmdesát je Božích synů a proto i národů. 72 = 70 národů + Bůh + Syn (Baal, Marduk, Zeus, … Izrael, Ježíš).

Rada bohů

Bůh je „rodinný typ“ a rozhodl se spravovat vše spolu se svou rodinou. Byli to synové Boží či svatí ve SZ (např. úvodní scéna knihy Job).  Jejich místo máme doplnit my, vždyť o nás se píše v NZ jako o synech Božích a svatých. ꙮ Michael S. Heiser

Teologie národů

Gojim = národy = ti, kteří mají nad sebou Boží syny. Bozi dělili se kdysi o veškerou zemi podle jednotlivých míst, a to losem, nikoli sporem; neboť nemělo by správného

Boží dvojice?

Analogie ke dvojicím otec-syn (např. El a Baal). Slovo, anděl, jméno, sláva, syn člověka – Židé to tak měli, a změnili to až v křesťan­ské epoše. Základní zdroj: Segal (1977): Two powers in heaven: Early rabbinic reports about Christianity

Stoicheion – živly, elementy

Stoicheia / Stoicheion – Strongovo číslo G4747 ČSP: prvky / principy / základní nauky / základ­ní živly (např. 🜃); v mimokř. nábož. učeních: elementární duchové / nadpřirozené síly / souhvězdí.

Sedm hvězd a angelologie dějin

History does not repeat itself, but it often rhymes. Mark Twain (?) Tento a ꙮsouvisející články se týkají sedmi základních principů, které je možno nazývat například „typologie sedmi“, základní (elementární)...,

Socha z Nebukad­ne­sarova snu

Nebukadnesarův sen: Dn 2:27–47 – můj výklad podle Sedmi hvězd. On mění časy a období, sesazuje krále a jiné nastolí. Mudrce obdařuje moudrostí, rozumným dává poznání. Dn 2:21 Materiály jsou

Pravoslaví ☦

Tradice je živá víra mrtvých. Tradicionalismus je mrtvá víra živých. Jaroslav Pelikan Theosis Spojení s Bohem, oslavení, zbožštění. Tím nám byla darována vzácná a veliká zaslíbení, abyste se skrze ně

Srovnávací mytologie

Monomýtus – Cesta hrdiny: Slidy na mé presentaci. Voldemort (viteály) i Anakin (temná síla) usilovali o moc a nesmrtelnost. Voldemort byl počat pod elixírem lásky, proto byl psychopat. Z Wikipedie

Stvoření

Bible nám neříká jak a kdy Bůh tvořil svět. V Bibli je více zpráv o stvoření, které by nikdo nepovažoval za přírodo­vědecké: Ž 104:1nn – nemluví, jedná; pilíře v praoceánu Ž 104:2nn Halíš