Štítek: Země

Samotný střed Sofie

Když jsme jeli v roce 2015 dodávkou zpět z misie v Istanbulu, viděli jsme sochu „sv.“ Sofie v samot­ném centru bulharské metropole. Řekli jsme si, že ji pomažeme olejem, ale

Duchovní mocnosti nad Prahou

Toto je můj výcuc z materiálů, ke kterým jsem se dostal. Na podzim roku 1996 jsme se skupinou pří­mluvců prožili zvláštní Boží vedení v modlit­bách za Prahu. Bůh nám ukázal,

Biblická kosmologie

Představa světa ve starověku. Jsou tři nebe, nebo jich je sedm? Co je nejzazší sever? Proč se Ezechi­e­lovi Bůh ukázal jako chlap na voze. Chrám. Samá voda. Kosmická geografie, cosmic