Stránky jsou soukromou iniciativou, jejímž cílem je rozšířit české církvi obzory. Poznáním duchovních souvislostí a skutečného příběhu lidstva ji povzbudit k naplňování Velkého poslání mezi národy blízko i daleko. Stránky se zabývají zejména „ožehavými“ duchovními a duchovního světa se dotýkajícími tématy. Práce na webu zdaleka není dokončena – jeho obsah je prozatím jakousi sbírkou podnětů k diskusi.

Autor:
Kamil1 Nešetřil (kamil.nesetril@gmail.com, telefon: +420 724 435 408)
www.nesetril.com

Autoři článků, můžete se přidat!!!

Ideové teze

 • U věže Bábel rozdělil Bůh lidstvo duchovním mocnostem (synům Božím). Vznik národů tak byl soudem nad lidmi i (jejich) bohy. Bůh si pak z Abrahama vychoval svůj vlastní lid Izrael, mj. aby skrze něj přišel Kristus. Od letnic se Boží království šíří mezi národy. Letnice jsou zvrácením Bábelu (v obou případech se uvádí rozdělení jazyků i seznamy národů). Legitimita vlády mocností nad národy byla v Kristu zlomena. My, jako synové Boží, nahrazujeme mocnosti (syny Boží). Misie je tak nejen záchrana duší, ale i svědectví mocnostem (mj. o jejich porážce). Našim cílem jsou národy, není však zásadní, zda jsou jako cizinci u nás či jako domorodci v zahraničí.
 • Evangelium je nejen pro záchranu jednotlivců, ale pro svědctví mocnostem: rada bohů (divine council, Boží synové, Svatí), jako za dnů Noé (obři), transhumanismus. Nejen záchrana člověka, ale příběh lidstva.
 • Evangelium jako epický příběh o obnově (Bible Project, Angels of Revolution, Monomýtus) – obnově Boží rodiny.
 • Bůh rozdělil lidi, prostor i čas, přidělil jej správcům, které bude soudit. Země je zvláštní místo.
 • Misie doma i v zahraničí – svědectví mocnostem, identita národa, Izrael.
 • Supernatural worldview (večeře Páně).
 • Historický kontext Bible.
 • Jak funguje svět kolem nás.
 • Zjevovat mnohovrstvou (přerozmanitou, Ef 3:10) Boží moudrost. Souvislosti vědy a náboženství (Slovanská věda).
 • Všechno je jinak – to však neznamená, že je vše právě naopak.
  Je třeba mít hlavu otevřenou, ale ne tak, aby mi z ní vypadl mozek ;-)
 • Angelologie (andělské kůry, hierarchie), cykličnost dějin.

Cíle a metody

 • Původ myšlenek (neodsuzovat jejich nositele a nespekulovat o motivech ovlivněných osob).
 • Spolehlivé zdroje (Heiser, peer-review).
 • Ne ideologiím a špatným paradigmatům (neomarxismus, jednostranná orientace na Západ). Ne bludům – varování pro církev.
 • Evangelium zastáncům konspiračních teorií; hledačům pravdy a nadpřirozena. Evangelum mileniálům (fanouškům Marvelu příběh a boj, nikoliv jen náboženská setkávání) a levičákům (skutečný příběh o záchraně světa). Současné trendy: re‑enchantment (opak odkouzlení světa), post-postmodernismus.
 • Pomoc křesťanům, kteří vidí, že jsou věci jinak, ale ujeli (nenávist, KJB only, plochá Země).

Název theoria má mnoho důvodů. S tím souvisí glyf .

Poznámky

 1. klínopis: 𒆛𒅋
  arabština: كامل
  dévanágarí: कमल     ~ 𓆸
  hlaholice: Ⰽⰰⰿⰻⰾ
  féničtina: 𐤊𐤀𐤌𐤋
  syrština (aramejština): ܟܐܡܠ
  koptština: Ⲕⲁⲙⲓⲗ ...