Tyto stránky jsou soukromou iniciativou, jejíž cílem je rozšířit obzory české církvi. Poznáním duchovních souvislostí a skutečného příběhu lidstva povzbudit k naplňování Velkého poslání mezi národy blízko i daleko. Týkají se zejména ožehavých duchovních a podobných témat. Není to dodělané – Je to sbírka podnětů k diskusi. Takže prosím nešířit.

Autor:
Kamil Nešetřil
nesetril.com

Autoři článků (...) můžete se přidat!!!

Ideové teze

 • jako za dnů Noé (obři): božská rada (divine council),
 • supernatural worldview (večeře Páně)
 • angelologie (andělské kůry, hierarchie), cykličnost dějin
 • historický kontext Bible
 • spojení vědy a náboženství (Slovanská věda)
 • Země je zvláštní místo (geocentrismus, dutá země)
 • misie doma i v zahraničí – svědectví mocnostem, identita národa, Izrael (postoj blízký tzv. economic supersessionism)
 • všechno je jinak – to však neznamená, že je vše právě naopak
 • Jupiterské hodnoty: ne extrémy, ale harmonie, všestrannost, jednota v různorodosti
 • Sluneční hodnoty:

Cíle a metody

 • původ myšlenek (neodsuzovat jejich nositele a nespekulovat o motivech ovlivněných osob)
 • ne ideologiím a špatným paradigmatům (neomarxismus, jednostranná orientace na Západ)
 • ne bludům – varování pro církev (NAR)
 • pomoc křesťanům, kteří vidí, že jsou věci jinak, ale ujeli (nenávist, KJB only, dutá Země)
 • spolehlivé zdroje (Heiser, peer-review)
 • Jak funguje svět kolem nás.
 • Evangelium zastáncům konspiračních teorií a hledačům pravdy

Rozšířené evangelium

 • podle Angels of Revolution
 • Boží synové
 • transhumanismus