Rubrika: Duchovní souvislosti

Zjevení Janovo jako závěť

Zjevení je z literárního hlediska závětí. Ta v antice obsahovala morální rady, sedm pečetí, určení dědice, svědectví i odměnu. Ježíš je svědek, vykona­vatel i dědic.

Danielových 70 sedmiletí

Výklad na základě struktury textu. Opakované naplnění lhůt. Částečný preterismus. Naplnění na Makabejcích, Vespasianovi i Ježíši. Čísla, letopočty, chiasmy …

Vier banners die dagcyclus tonen

Čas 🕖

‚Hněvejte se, a nehřešte‘; slunce ať nezapadá nad vaším hněvem. Nedávejte místo Ďáblu. Ef 4:26n Saul se velice rozzlobil a nelíbilo se mu to. … Od onoho dne Saul hleděl na

Prorocké lhůty v Bibli

360 360denní rok dříve používaly mnohé kultury. Je to mj. blízko průměru lunárního a solárního roku (wiki). — Podobně délka Juliánského roku (365,25 dní) je mezi délkou tropického a siderického

Jonathan Cahn

Jonathan Cahn Appears On SkyWatch TV To Unlock Greatest Mystery Of Our Time. 16. 9. 2019 The Harbinger CAHN, Jonathan, 2012. The Harbinger: The Ancient Mystery that Holds the Secret

Datum Vánoc 🎄

Podle MSH se Ježíš narodil 11. září 3 př. n. l. (1. tišri – Roš Hašana, Noeho narozeniny, výročí koruno­vace Davida; přesně 2003 let před ✈⁠▌⁠▌) – to souvisí se Zj 12. Dávno

Oblečení

V Listu Judově je, že se nám má ošklivit i oblečení, které na sobě měl hříšník. A nad některými, kteří pochy­bují, se slitovávejte, některé zachraňujte, vytrhujíce je z ohně, a nad některými

Spojení mezi námi

Zjistil jsem, že všechno je vzájemně spojené: Např. já něco píši do článků, přijdu večer domů a manželka začne hovor na ta témata, která rozepisuji… ꙮ Jarda (redakčně kráceno)

Nelegitimní spojení

Zajímavý argument v otázkách pramenů knihy Genesis uvádí Bruce Waltke: Prvních jede­náct kapitol lze roz­dělit v následujícím stylu: ... (tabulka níže) ... Tato tzv. alternující struktura (v kapitolách 6–11 se v

Hislop – debunking

Kniha Alexander Hislop (1853) The Two Babylons: The Papal Worship Proved to Be the Worship of Nimrod and His Wife je ukázka intelektuální nepoctivosti. Kniha bývalého „následov­níka“, která to odhaluje:

Další zdroje

Audio Zdroje mají někdy pochybnou kvalitu obsahu. The Mind Renewed Hosted by Dr. Julian Charles (UK) and dedicated to under­standing the world in which we live from a Christian worldview

Transhumanismus

Ne-člověk nemůže být spasen – znamení šelmy. Ďábelská nápodoba theosis. A jiný, třetí anděl je následoval a volal mocným hlasem: „Kdo se klaní šelmě a jejímu obrazu a přijímá cejch na

Samotný střed Sofie

Když jsme jeli v roce 2015 dodávkou zpět z misie v Istanbulu, viděli jsme sochu „sv.“ Sofie v samot­ném centru bulharské metropole. Řekli jsme si, že ji pomažeme olejem, ale

Duchovní mocnosti nad Prahou

Toto je můj výcuc z materiálů, ke kterým jsem se dostal. Na podzim roku 1996 jsme se skupinou pří­mluvců prožili zvláštní Boží vedení v modlit­bách za Prahu. Bůh nám ukázal,

Ateismus jako židovský vynález?

Podle Wikipedie jsou nejstaršími ateisty některé řecké a hinduistické školy z prvních století př. Kr. Starším záznamem (Davidův žalm sepsaný kdo ví kdy) je však Ž 14:1, který je možno přeložit

Zodiak a cherubové

12 kmenů Izraele, 12 apoštolů, 24 starců. Z nebes bojovaly hvězdy ze svých drah. Ezechielovo vidění. Znamení na nebi.

Třetí oko

Vidět na druhou stranu třetí oko u hadů, epifýza (DMT), Páleš 2014 (Anael) obři (jednoocí?, kyklopové?) Al Masíh ad Diđál Ali was reported to have said: His right eye will