‚Hněvejte se, a nehřešte‘; slunce ať nezapadá nad vaším hněvem. Nedávejte místo Ďáblu.

Ef 4:26n

Saul se velice rozzlobil a nelíbilo se mu to. Od onoho dne Saul hleděl na Davida s podezřením. Příštího dne se stalo, že Saula uchvátil zlý duch od Boha

1S 18:8–10 – Saul to nedal do večera do pořádku a dal tak místo ďáblu.

Pak uslyšeli hlas Hospodina Boha, procházejícího se po zahradě v denním větru (tj. ve větrném – odpoledním, chladnějším – čase dne), a ukryli se Hospodin Bůh zavolal na člověka a zeptal se ho: Kde jsi? I řekl: Kdo ti pověděl, že jsi nahý? Nejedl jsi ze stromu, z něhož jsem ti zakázal jíst? Nato Hospodin Bůh ženě řekl: Cos to učinila? Hospodin Bůh řekl hadovi Ženě řekl A Adamovi řekl S námahou z ní budeš jíst po všechny dny svého života.

Gn 3:8–17 Problém se vyskytne večer a hned ho řešil, neodložil to na zítřek.

Širší perspektiva – vztah k minulosti, přítomnosti a budoucnosti

Související neužitečné stránky: casovaperspektiva.cz