Stránky Theoria jsou soukromou iniciativou, jejímž cílem je rozšířit české církvi obzory. Poznáním duchovních souvislostí a skutečného příběhu lidstva ji povzbudit k naplňování Velkého poslání mezi národy blízko i daleko. Stránky se zabývají zejména „ožehavými“ duchovními a duchovního světa se dotýkajícími tématy. Práce na webu zdaleka není dokončena – jeho obsah je prozatím jakousi sbírkou podnětů k diskusi.

Zájemci o spolupráci – hlaste se ;-)

Kamil1 Nešetřil
kamil.nesetril@gmail.com
telefon: +420 724 435 408

Mé další weby:
𝒩  soukromý (moje písničky, tanečky a divadýlko)
🥾 misijní – motivační
ⓘ  misijní – pro nevěřící
🜃  pracovní

Autoři článků, můžete se přidat!!!

Ideové teze a témata

 • U věže Bábel rozdělil Bůh lidstvo duchovním mocnostem (tzv. „svatým“ či „synům Božím“). Vznik národů tak byl soudem nad lidmi i (jejich) „bohy“. Bůh si pak z Abrahama vychoval svůj vlastní lid Izrael, mj. aby skrze něj přišel Kristus. Od letnic se Boží království šíří mezi národy. Letnice jsou zvrácením Bábelu (v obou případech se uvádí rozdělení jazyků i seznamy národů). Legitimita vlády mocností nad národy byla v Kristu zlomena. My, jako „svatí“ a „synové Boží“, nahrazujeme mocnosti. Misie je tak nejen záchrana duší, ale i svědectví mocnostem (mj. o jejich porážce). Cílem misie jsou národy, není však zásadní, zda jsou jako cizinci u nás či jako domorodci v zahraničí.
 • Bůh rozdělil lidi, prostor i čas, přidělil jej správcům, které bude soudit. Země je zvláštní místo.
 • Proč je na světě zlo (ꙮAngels of Revolutiontheodicea). Kdo jsem. Jaké je mé poslání. Jak funguje svět kolem nás.
 • Evangelium jako epický příběh o obnově Boží rodiny. Evangelium je nejen pro záchranu jednotlivců, ale pro svědectví mocnostem: rada bohů (divine council, Boží synové, Svatí), jako za dnů Noe (obři), trans­human­ismus. Nejen záchrana člověka, ale příběh lidstva.
  • Misie doma i v zahraničí – identita národů, Izrael.
 • Dědictví starověku – Co lidé věděli a zapomněli. Bible byla psána pro nás, ale nikoliv nám. Jsem konzervativní křesťan s archaickým myšlením. Kontext Bible. Angelologie (andělské kůry, hierarchie), ꙮcykličnost dějin.
 • Zjevovat mnohovrstvou (přerozmanitou, Ef 3:10) Boží moudrost. Souvislosti vědy a náboženství (Slovanská věda). Supernatural worldview.
 • Všechno je jinak – to však neznamená, že je vše právě naopak.
  Je třeba mít hlavu otevřenou, ale ne tak, aby mi z ní vypadl mozek ;-)

Cíle a metody

 • Původ myšlenek (neodsuzovat jejich nositele a nespekulovat o motivech ovlivněných osob).
 • Spolehlivé zdroje (Heiser, peer-review).
 • Ne ideologiím a špatným paradigmatům (neomarxismus, jednostranná orientace na Západ). Ne bludům – varování pro církev.
 • Evangelium generaci Z a dál (fanouškům Marvelu příběh a boj, nikoliv jen náboženská setkávání + Moralistic therapeutic deism). Evangelium levičákům (skutečný příběh o záchraně světa). Současné trendy: re‑enchantment (opak odkouzlení světa), ꙮpost-postmodernismus. Evangelium zastáncům konspiračních teorií; hledačům pravdy a nadpřirozena.
 • Pomoc křesťanům, kteří vidí, že jsou věci jinak, ale ujeli (nenávist, KJB only, plochá Země).
 • Vyučování, které vám Chat GPT nenabídne.

Název theoria má mnoho důvodů. S tím souvisí glyf .

Poznámky

 1. klínopis: 𒆛𒅋
  arabština: كامل
  dévanágarí: कमल     ~ 𓆸 𑁍 𐩕
  hlaholice: Ⰽⰰⰿⰻⰾ
  féničtina: 𐤊𐤀𐤌𐤋
  syrština (aramejština): ܟܐܡܠ
  koptština: Ⲕⲁⲙⲓⲗ ...