Štítek: Izrael a Židé

Mladší nad staršího

Vyvolení druhorozeného je téma, které pro­chází celou Biblí. Následnictví v Bibli První byl psychouš, který zaplatil cenu. Dokonal to až nástupce: Firstborn: The Last Will Be First Hlavní bohové Kronos

Áronské požehnání

Hospodin ti žehná a soustředí se na tebe.
Hospodin se na tebe usmívá a dává ti milost.
Hospodin se ti přibližuje a zahrnuje tě pokojem.

Izrael

Co znamená „celý Izrael bude spasen“? Ztracené kmeny. Dispenza­cio­nalis­mus. Je třeba se na Izrael tolik soustředit?

Kdo je tedy Izrael?

Vyvolení ≠ spasení – protože konečné spasení záleží na víře (tj. věrnosti). Ale vyvolení jsou součástí rodiny. Andělu sboru ve Filadelfii napiš: ... Hle, dávám ti ze synagogy Satanovy ty,

Jonathan Cahn

Jonathan Cahn Appears On SkyWatch TV To Unlock Greatest Mystery Of Our Time. 16. 9. 2019 The Harbinger CAHN, Jonathan, 2012. The Harbinger: The Ancient Mystery that Holds the Secret

Saul Alinsky

Saul Alinsky na Wikipedii (EN) Rules for Radicals "Power is not only what you have, but what the enemy thinks you have." Power is derived from 2 main sources – money

Ateismus jako židovský vynález?

Podle Wikipedie jsou nejstaršími ateisty některé řecké a hinduistické školy z prvních století př. Kr. Starším záznamem (Davidův žalm sepsaný kdo ví kdy) je však Ž 14:1, který je možno přeložit

„Davidova“ hvězda

Magen David

Právě zrozený stát tehdy převzal vlajku sionistického hnutí, jemuž prý vyhovoval právě fakt, že se šesticípá hvězda stala symbolem židovství, ale nevyvolávala náboženské představy.…Na kolorované rytině Staronové synagogy s židovskou