Právě zrozený stát tehdy převzal vlajku sionistického hnutí, jemuž prý vyhovoval právě fakt, že se šesticípá hvězda stala symbolem židovství, ale nevyvolávala náboženské představy.

Na kolorované rytině Staronové synagogy s židovskou vlajkou Viléma Kandlera asi z roku 1840 se nachází pěticípá hvězda, což potvrzuje tvrzení různých židovských pramenů, že se výhradní používání šestícípé hvězdy pod názvem Davidův štít ustálilo až v 19. století.

Šesticípá hvězda – Davidův štít. Život víry 2009-12, s. 20n

Granátové jablko

Jeruzalémská mesiánská pečeť

Jak je to tedy s Jeruzalémskou mesiánskou pečetí? Je to asi falsum (odkazy z Wikipedie): The Jerusalem Messianic Seal: A Mystery. Navíc objevitel si to nechal autorsky chránit1.

Navíc to pro Jeruzalémskou církev 1. století nedává smysl, protože evangelium národům bylo šíření Království z centra (Jeruzalém, Izraelité, Ježíš), nikoliv spojení dvou světů.

Poznámky

  1. Three companies – Olim Creative Products of Tiberias, News About Israel (NAI) of Jerusalem, and Christian Floral Delivery of Colorado – jointly announced the discovery of this ancient symbol, which has been copyrighted by NAI.
    Zdroj: threemacs.org, Wikipedie