Štítek: Osobnosti

Původci nejen myšlenek. Ovlivnili svět i když je možná ani neznáme.

Gladys Aylward

Můj (ne moc dobrý) scénář o Gladys Aylward – úžasné misionářce v Číně. Pořad Rádia 7 o ní: Souvislosti – Svazování chodidel:

Hislop – debunking

Kniha Alexander Hislop (1853) The Two Babylons: The Papal Worship Proved to Be the Worship of Nimrod and His Wife je ukázka intelektuální nepoctivosti. Kniha bývalého „následov­níka“, která to odhaluje:

Saul Alinsky

Saul Alinsky na Wikipedii (EN) Rules for Radicals "Power is not only what you have, but what the enemy thinks you have." Power is derived from 2 main sources – money

Richard von Coudenhove-Kalergi

Má četba článku na anglické Wikipedii. Byl míšenec mnoha národů. Vyrůstal v Poběžovicích na Šumavě. He became a Czechoslovak citizen in 1919 and then took French nationality from 1939 until

Vydavatelé Bible

František Skorina Francysk Skaryna kodifikoval staro­běloruštinu, přeložil do ní Bibli a tu tisknul v Praze. Job z Počajiva Job z Počajiva (1551–1651) byl misionář, za jehož přispění byla Ivanem Fjodorovem