František Skorina

Francysk Skaryna kodifikoval staro­běloruštinu, přeložil do ní Bibli a tu tisknul v Praze.

František Skorina – pomník na Hradčanech

Job z Počajiva

Job z Počajiva (1551–1651) byl misionář, za jehož přispění byla Ivanem Fjodorovem1 vytisknuta Ostrožská Bible 2 (první úplná slovanská Bible). Pod jeho vedením, byly uskutečňovány překlady Otců Církve. Založil Počajevskou tiskárnu.

Štěpán Permský

Štěpán Permský (1340–1396) vytvořil permské písmo a přeložil základní liturgické texty do jazyka komi („permštiny“). Audio: Ikonický podcast, Radio Proglas.

Poznámky

  1. Ivan Fjodorov (1520–1583) byl jeden z prvních ruských knihtiskařů a vydavatel první tištěné knihy na území Ruského carství.
  2. Ostrožská Bible (1580n) – první tištěné vydání celé Bible v církevně slovanském jazyce. Byla vydána v Ostrogu (severozápadní Ukrajina) společným úsilím skupiny vzdělanců shromážděných okolo Ostrožské školy (akademie).