Rubrika: Bible – ostatní

– věci z Bible, které se netýkají hlavních témat tohoto webu

Musí se proroctví naplnit?

Saul svolal všechen lid k boji, aby sestoupil ke Keíle a oblehl Davida a jeho muže. Když se David dozvěděl, že Saul proti němu zamýšlí zlo, řekl knězi Ebjátarovi: „Přines

Miniskupinky

Miniskupinky (Life Transformation Groups): 2⁠–⁠3 lidé stejného pohlaví se schází k vyznávání hříchů. Čtou týdně přibližně 30 kapitol z Bible a modlí se za vybrané nevěřící ve svém okolí. Cílem je růst a proměna životů. ꙮ Neil Cole

Áronské požehnání

Hospodin ti žehná a soustředí se na tebe.
Hospodin se na tebe usmívá a dává ti milost.
Hospodin se ti přibližuje a zahrnuje tě pokojem.

Žánry a literární struktura Bible

Asi třetina Starého zákona má poetickou strukturu. Poezie byla vnímána jako nesamo­zřejmý text, který je více pro­praco­vaný, více promyšlený než próza – a proto takový text míval vysoký kredit. Poezie byla

Jak začít číst Bibli

Populární průvodce pro hledající bezbožníky ... tak tady je, co bys měl přečíst z Bible. Nejsoučasnější a nejčti­vější je překlad Slovo na cestu. Všechny kapitoly Bible jsou děleny na tzv.

Kdo je tedy Izrael?

Vyvolení ≠ spasení – protože konečné spasení záleží na víře (tj. věrnosti). Ale vyvolení jsou součástí rodiny. Andělu sboru ve Filadelfii napiš: ... Hle, dávám ti ze synagogy Satanovy ty,

Slovník biblických pojmů

„Hebrejština“ Moderní čeština Naděje Perspektiva Jméno Identita Srdce Mysl, nitro Ledviny Emoce, rozhodování Játra Negativní emoce Hlava Vedoucí Den Čas Má duše Já Můj pán. Tvůj služebník – Zdvořilostní vyjádření

Had na poušti 𓆗

Podobné vyléčí problém: Jákobovy pruty v napajedle →
Hospodin přivedl hady a stejně tak je to on, kdo je může odvolat (Hadi – had : Hospodin – Hospodin).
S Ježíšem je to podobné.
Nemá to nic společného s Gn 3.

https://nakedbiblepodcast.com/podcast/naked-bible-103-moses-and-the-bronze-serpent/

Druhá šance?

Mohou být spaseni ti, kteří Ježíše nepřijali? Proto se diví, že s nimi neběháte do téhož proudu prosto­pášnosti, a urážejí vás. Ti vydají počet tomu, kdo je připraven soudit živé

Hebrejské písmo, hebrejština

Vytvořil jsem si tabulku hebrejského písma (včetně číselných hodnot znaků). Ke stažení je obrázek i zdrojové soubory v pdf a docx. U této jednoduché tabulky není vokalizace. Pro pochopení hebrejského písma

Skutečná Sinaj

Hypotéza: Jabal al Lawz v Saudské Arábii: Jabal al Lawz (2580 m n.m.), the tallest mountain in N.W. Saudi Arabia, is not necessarily within the classical domain of ancient Midian,

Textové tradice

Starý zákon Autor níže tvrdí, že LXX vychází ze spolehlivějších textů, než jsou masoretské z Javne, které reagovaly na křesťanství (panna × dívka, uši × tělo). Nový zákon Westcott and