Asi třetina Starého zákona má poetickou strukturu. Poezie byla vnímána jako nesamo­zřejmý text, který je více pro­praco­vaný, více promyšlený než próza – a proto takový text míval vysoký kredit. Poezie byla tak vážená, jako dnes dejme tomu text, který má biblio­grafii, poznámky pod čarou, grafy, tabulky. Text pro­praco­vaný, pečlivý, pravdivý. I důležitá vědecká díla ve starověku se sdělovala poetickou formou. Ne proto, že to byly subjektivní výmysly, ale naopak proto, že to byly pečlivé, promyšlené věro­hodné formulace, napsané tak, aby se navíc daly dobře pamatovat.

Jiří Hedánek (zkráceno, upraveno)

χ

chiasmus = symetrická literární struktura (syntaktický paralelismus) – např. A-B-C-B-A. Příklad chiasmu. Chiasmus je vlastně něco jako jako český film Happy End (1967).

Číst Bibli jako (krásnou) literaturu
Watermark Gospel

Typologie (např. příběh Zjevení je paralelní k příběhu knihy Jozue).

Warren A. Gage