Štítek: Bible

Musí se proroctví naplnit?

Saul svolal všechen lid k boji, aby sestoupil ke Keíle a oblehl Davida a jeho muže. Když se David dozvěděl, že Saul proti němu zamýšlí zlo, řekl knězi Ebjátarovi: „Přines

Zjevení Janovo jako závěť

Zjevení je z literárního hlediska závětí. Ta v antice obsahovala morální rady, sedm pečetí, určení dědice, svědectví i odměnu. Ježíš je svědek, vykona­vatel i dědic.

Mladší nad staršího

Vyvolení druhorozeného je téma, které pro­chází celou Biblí. Následnictví v Bibli První byl psychouš, který zaplatil cenu. Dokonal to až nástupce: Firstborn: The Last Will Be First Hlavní bohové Kronos

Rada bohů

Bůh je „rodinný typ“ a rozhodl se spravovat vše spolu se svou rodinou. Byli to synové Boží či svatí ve SZ (např. úvodní scéna knihy Job).  Jejich místo máme doplnit my, vždyť o nás se píše v NZ jako o synech Božích a svatých. ꙮ Michael S. Heiser

Čest a hanba v Bibli a v současných kulturách

Hřích není zločin, ale zneuctění Boha. Ježíš bezectně zemřel, ale vzkříšením si zasloužil čest, a my ji od něj můžeme přijmout – je však nám přisouzena zvenčí (východní pojetí), niko­liv na základě vypracování (evropské pojetí).

Danielových 70 sedmiletí

Výklad na základě struktury textu. Opakované naplnění lhůt. Částečný preterismus. Naplnění na Makabejcích, Vespasianovi i Ježíši. Čísla, letopočty, chiasmy …

Žánry a literární struktura Bible

Asi třetina Starého zákona má poetickou strukturu. Poezie byla vnímána jako nesamo­zřejmý text, který je více pro­praco­vaný, více promyšlený než próza – a proto takový text míval vysoký kredit. Poezie byla

Vier banners die dagcyclus tonen

Čas 🕖

‚Hněvejte se, a nehřešte‘; slunce ať nezapadá nad vaším hněvem. Nedávejte místo Ďáblu. Ef 4:26n Saul se velice rozzlobil a nelíbilo se mu to. … Od onoho dne Saul hleděl na

Boží dvojice?

Analogie ke dvojicím otec-syn (např. El a Baal). Slovo, anděl, jméno, sláva, syn člověka – Židé to tak měli, a změnili to až v křesťan­ské epoše. Základní zdroj: Segal (1977): Two powers in heaven: Early rabbinic reports about Christianity

Izrael

Co znamená „celý Izrael bude spasen“? Ztracené kmeny. Dispenza­cio­nalis­mus. Je třeba se na Izrael tolik soustředit?

Stoicheion – živly, elementy

Stoicheia / Stoicheion – Strongovo číslo G4747 ČSP: prvky / principy / základní nauky / základ­ní živly (např. 🜃); v mimokř. nábož. učeních: elementární duchové / nadpřirozené síly / souhvězdí.