Praktické rady jak vnést změnu do osobního čtení Bible (elektronické knihy, audiobible, kreslení, schémata, tabulky, učení nazpaměť, komentáře, mapy, odkazy).

Zvukový záznam

Obecný popis metody + praktická ukázka:

Číst

 • elektronické Bible
 • pomalu × rychle
 • s někým (miniskupinka, …)
 • jiný překlad, anglicky (paralelní překlad tištěný či vytvořený biblickým sw)

Poslouchat

Zobrazit

 • epištoly pomocí vytváření myšlenkové mapy – logická posloupnost
 • schema: List Židům → více o tom ve vybraných článcích na tomto webu
 • malovat (chrám, oblečení velekněze)
 • schéma (Zjevení, velikonoční týden podle blogu)

Pamatovat

 • učit na zpaměť

Prožívat

 • emotivní čtení (Ž 136 refrén)

Analyzovat

 • vypisovat si slovesa
 • podtrhávat (jednou barvou, barevně)

Studovat

 • studijní pomůcky
  • odkazy
  • mapa
  • biblický slovník
  • komentáře
 • induktivní metoda
 • tématické studium (co se píše v Bibli o … postavě, tématu,...)

Každý žánr číst tak, jak odpovídá žánru.

Jedná se o seminář z podzimek Mládeže Křesťanského společenství Praha.