Stoicheia / Stoicheion – Strongovo číslo G4747

ČSP: prvky / principy / základní nauky / základ­ní živly (např. 🜃); v mimokř. nábož. učeních: elementární duchové / nadpřirozené síly / souhvězdí.

 • Gal 4 – mluví se o nich hned od začátku kapitoly (v. 2: Je podřízen poručníkům a správcům až do doby předem určené otcem.)
  • Ga 4:3 : Stejně i my, když jsme byli nezletilí, byli jsme v otroctví pod živly světa.
  • Ga 4:9 : Nyní však, když jste poznali Boha, nebo spíše když jste byli od Boha poznáni, jak to, že se zase obracíte k těm slabým a ubohým živlům, kterým zase znovu chcete otročit?
 • Ko 2:8 : Dávejte si pozor, ať vás někdo neodvede jako zajatce skrze filosofii – prázdný svod podle lidské tradice, podle živlů světa, a ne podle Krista.
 • Ko 2:20 : Jestliže jste s Kristem zemřeli živlům světa, proč si dáváte předpisovat, jako byste žili ve světě: toho se nedotýkej, to neochutnávej, na to ani nesáhni?

Jak se projevují

 • Gal 3:19 K čemu tedy Zákon? Byl přidán kvůli přestoupením, dokud by nepřišel potomek, kterému bylo dáno zaslíbení. Byl ustanoven skrze anděly rukou prostředníka.
 • Gal 4:8 V čase, kdy jste neznali Boha, otročili jste těm, kteří svou přirozeností nejsou bohy.
 • Gal 4:10 Zachováváte dny, měsíce, období a roky!
 • Kol 2:10 On je hlavou každé vlády a moci. – Pavlík: knížectví a vrchnosti
 • Ko 2:15–18: Odzbrojiv knížectví a vrchnosti, vystavil je veřejně na odiv, když je skrze něj (kříž) vedl v triumfu. Nechť vás tedy někdo nesoudí v jídle nebo v pití nebo ve věci svátku nebo novu měsíce nebo sobot; to je stín budoucích věcí, tělo však je Kristovo. Ať vás nepřipraví o vítěznou cenu nikdo, kdo si libuje v poníženosti a uctívání andělů, kdo se nechá unášet tím, co viděl, bezdůvodně se nadýmá pod vlivem svého tělesného smýšlení.

Mike Heiser o tom psal ve své knize a mluví o tom v pořadu (Naked Bible Podcast) – mp3 včetně přepisu:

https://nakedbiblepodcast.com/podcast/naked-bible-94-the-sin-of-the-watchers-and-galatians-3-4/