Boží zbroj – oděv vojáka i velekněze

Boží zbroj (Ef 6:10–17) vychází nejen z výbavy vojáka, ale také velekněze:1

  • pancíř spravedlnosti ~ náprsník rozhodnutí (tj. pektorál, breastplate of judgment …)
    ~ tabulky osudu (tablets of destinies) z mezopotámské mytologie
  • přilba spasení ~ čelenka „Svatý Hospodinu“ Ex 26:36–38 2 ~ mezopotámští bohové měli špičaté čepice s rohy, které však vypadaly jako turban. Špičaté čepice mívali králové.

Now the vestment of the high priest being made of linen, signified the earth; the blue denoted the sky, being like lightning in its pomegranates, and in the noise of the bells resembling thunder. And for the ephod, it showed that God had made the universe of four elements; and as for the gold interwoven, I suppose it related to the splendor by which all things are enlightened. He also appointed the breastplate to be placed in the middle of the ephod, to resemble the earth, for that has the very middle place of the world. And the girdle which encom­passed the high priest round, signified the ocean, for that goes round about and includes the universe. Each of the sardonyxes declares to us the sun and the moon; those, I mean, that were in the nature of buttons on the high priest's shoulders. And for the twelve stones, whether we under­stand by them the months, or whether we under­stand the like number of the signs of that circle which the Greeks call the Zodiac, we shall not be mis­taken in their meaning. And for the mitre, which was of a blue color, it seems to me to mean heaven; for how otherwise could the name of God be inscribed upon it? That it was also illustrated with a crown, and that of gold also, is because of that splendor with which God is pleased.

Flavius, Starožitnosti III, vii, 7 Oděv velekněze reprezentuje kosmos

(Ne)odpuštění

Na posledním soudu ti, kteří neodpustili viníkovi ho dostanou obviňováním do ohnivého jezera – a bude odpuštěno jim? No a pak je přímluva svatých...

Komu odpustíte hříchy, tomu jsou odpuštěny, komu je zadržíte, tomu jsou zadrženy.

J 20:23

... naopak:

A tobě dám klíče království Nebes, a cokoli svážeš na zemi, bude již svázáno v nebesích, a cokoli rozvážeš na zemi, bude již rozvázáno v nebesích.

J 20:23

Tento verš však asi říká: Klíčem je poslušnost (svázat, co předtím svázal Bůh) × Strážci na Chermónu, kteří jednali svévolně a jsou spoutáni v Tartaru (klíče), takže ani Enoch se nedomohl rozvázání.

Poznámky

  1. Myšlenka je z článku na webu, kde ostatní prvky moc nesedí. Propojení s tabulkami osudu je moje a jinde jsem jej nenašel (hledal jsem). Na LOS říkali, že velekněz byl oblečen jako bůh.
  2. Uděláš květ z čistého zlata a vyryješ na něj pečetní nápis: Svatý Hospodinu. Dáš ho na modrou šňůrku a … bude vepředu na turbanu. Bude na Áronově čele, aby Áron mohl nést provinění ohledně svatých věcí, které synové Izraele zasvěcují, při všech svých svatých darech. Bude ustavičně na jeho čele, aby došli zalíbení před Hospodinem.