Populární průvodce pro hledající bezbožníky

... tak tady je, co bys měl přečíst z Bible.
Nejsoučasnější a nejčti­vější je překlad Slovo na cestu. Všechny kapitoly Bible jsou děleny na tzv. verše.

Názvy knih jsou tučně:

Starý Zákon

Soudců – lidské oběti, vražda na záchodě a další historky z nejtemnější kapitoly dějin Izraele. Vybraná kapitola s dobře vyladěnou kombinací sexu a násilí.

Kniha Ester: (audio ke stažení) V knize Ester je uveden svátek Purim. Ten by Ti mohl být blízký: „Člověk je povinen se o Purim zpít vínem, že není s to rozeznat mezi ‚prokletým Hamanem a ‚požehnaným Mordechajem‘ “ – v našich podmínkách je princip možno aplikovat i na pivo a pálenku :-)

Píseň písní je v originále dost explicitní, ale všechny překlady jsou příliš poetické, takže to je lyrika.

Nový Zákon (tj. od Ježíše dál)

Evangelium podle Lukáše – od stejného autora (který btw používal vědecký přístup pro práci s prameny) to pokračuje historií církve: Skutky apoštolů.

Na mých dalších stránkách jsou další zdroje.