„Hebrejština“Moderní čeština
NadějePerspektiva
JménoIdentita
SrdceMysl, nitro 1
LedvinyEmoce, rozhodování
JátraNegativní emoce
HlavaVedoucí
DenČas
Má duše

Můj pán. Tvůj služebník – Zdvořilostní vyjádření společenského odstupu

Další zdroje

  1. Jiří Hedánek (2008) Jak gramatika biblické hebrejštiny (a aramejštiny) strukturuje význam, který se promítá do překladu.
  2. Vysvětlivky k Českému studijnímu překladu Bible. Nakladatelství KMS, s. r. o. (2009)

Poznámky

  1. ČSP (index 73) léb: srdce → rozum / mysl / mínění / odvaha / život / svědomí.