Starý zákon

Autor níže tvrdí, že LXX vychází ze spolehlivějších textů, než jsou masoretské z Javne, které reagovaly na křesťanství (panna × dívka, uši × tělo).

Nový zákon

Westcott and Hort, Nestle-Aland

Pravoslavné a reformační překlady, hnutí KJV only.

  • MSH (odkaz výše) doporučuje Maurice A. Robinson, který obhajuje byzantskou tradici, ale je to vědec.
  • Cituje dokument, kde se tvrdí: The ante-Nicene fathers unambiguously cited every text type except the Byzantine.
    Jinde: The hot, dry climate of Egypt is more conducive to the preservation of manuscripts for a longer period of time that Asia Minor.
Byzantská × Alexandrijská rodina rukopisů (podle cosi jako KJV-only)