Septuaginta – překlad Starého zákona do řečtiny. Hojně používán ranou církví.