Kniha Alexander Hislop (1853) The Two Babylons: The Papal Worship Proved to Be the Worship of Nimrod and His Wife je ukázka intelektuální nepoctivosti.

Hslopovy nesmysly opakuje např. Walter Veith.
Debunking Hislopa

Kniha bývalého „následov­níka“, která to odhaluje:

WOODROW, Ralph, 1997. The Babylon connection? Fourth printing August 2014. Riverside, CA: Ralph Woodrow. ISBN 0-916938-17-4.

Na jeho stránkách jsou dva články na toto téma: O slavení neděle a O Velikonocích.