Důležité osobnosti:

Gene Sharp

Autor principů, o které se opírají barevné revoluce.

Sponzorují Spojené státy revoluce?

Wolfowitzova doktrína

Paul Wolfowitz

Parafrázuji: Nenechat vyrůst další supervelmoc: například Rusko.

Edward L. Bernays

Žid Edward L. Bernays vymyslel PR a inspiroval Goebbelse. Upřímné citáty a představy o demokracii.

Mluvené slovo: Portréty (ČRo), Na potítku

Rozbor současného systému, který si hraje na demokracii

Toto mi něco připomíná

Totalitarismus: 1) nárok na ovládnutí veřejné i soukromé sféry. 2) převrácená morálka. 3) režim, který to vynucuje.

Ale současný režim lze nejlépe nazvat jako „progresivistická oligarchie“.

Morální kýč zakrývá nejednoznačnost situace, v níž musíme aplikovat hodnoty, které vyznáváme.

Václav Bělohradský o morálním kýči

technokracie (jediné řešení globální změny klimatu); progresivismus; Atlantismus (vůdčí role USA)
— zdroj Fuchsová / Semín / Drulák – Trialog o totalitě (Debatní klub – zabanovaný kanál na YouTube)

Svatá válka proti komunismu

Operace Gladio

Byla to operace pod falešnou vlajkou (false flag). Takže vlastně NATO jako teroristická organizace.

Využití křesťanství

S tématem souvisí, že establishment a korporace podporovaly náboženský sentiment a církev proti komunismu a pro divoký kapitalismus (evangelium prosperity, ekonomický ultra liberalismus). Hesla jako „One nation under God“ se objevilo až v pade­sá­tých letech. To se také money talk stalo mottem USA. Michael Bennett: Two Masters & Two Gospels

Alexis de Tocqueville

Zajímavé citáty na Wikipedii: Demokracie podle de Tocquevillea.

Spojenci

Socii v Itálii (do Spojenecké války, kdy získali občanství) a foederati (foedus = smlouva) mimo Itálii byli „spojenci“ Říma, kteří měli autonomii, ale museli poskytovat vojenskou pomoc Římu.

Desatero liberálního demokrata

  1. Chcete-li diskutovat, nikdy nedefinujte pojmy, se kterými budete operovat, vždy mluvte jen o svých dojmech a pocitech, dojmologie je nový vědní obor.
  2. Pokud byste už museli užít nějaký známý pojem, vyprázdněte jeho obsah a naplňte něčím jiným, tím dokonale zmatete protivníka.
  3. Pohrdejte bližními, jste přece elita, které prostý člověk ani nemůže rozumět.
  4. Vždy stůjte na straně menšiny, protože ta má vždy pravdu.
  5. Ostatně každý má svou pravdu, nikdy se nevztahujte k absolutnu, vše je třeba relativizovat.
  6. Diskutujte jen o podružných tématech, přistupujte k nim ideologicky, ne logicky.
  7. Tradice jsou jen zajímavost, folklor, který patří do skanzenu, vše nové je lepší, než to staré, vše je třeba modernizovat.
  8. Při volbách nepřijímejte rozhodnutí většiny, je třeba volby opakovat, dokud nezvítězí vaše strana a pokud to nejde, zpochybňujte výsledky, mluvte o rozdělení společnosti a prosazujte svoji pravdu všemi prostředky.
  9. Buďte proti cenzuře, ale podporujte dohled nejen nad tím, co lidé veřejně hlásají, ale i nad tím, co si myslí v soukromí, jen tak jim zajistíte ráj na zemi, když ne jim, tak sobě určitě.
  10. Podílejte se na koordinaci mediální i politické masáže klanů, které v této zemi vládnou jako marxisté, maoisté či reformní komunisté už desetiletí a s úspěchem předávají štafetu vládnutí svým dětem a vnoučatům.

Autor: páter Milan Badal, Praha, 29. 6. 2018

Drogy

V čem udělali soudruzi z Talibanu chybu

Opium v Afghánistánu – graf produkce (minimum 2001)
Zdroj: Wikipedia

Opium do Číny a opiové války

Obchodník s narkotiky a „zakladatel“ Hongkongu (viz Opiové války)

Vietnamská válka a Kosovo vedly taky k nárůstu produkce drog.

Související článek na tomto webu 🔗