Podle MSH se Ježíš narodil 11. září 3 př. n. l. (1. tišri – Roš Hašana, Noeho narozeniny, výročí koruno­vace Davida; přesně 2003 let před ✈⁠▌⁠▌) – to souvisí se Zj 12.

Dávno před Konstantinem křesťané vypočítali svátek 25. prosince – jeden z argumentů byl, že prorok je počat a umírá ve stejný den v roce (viz svátek 25. března „Zvěstování Panny Marie“ – „Feast of the Annunciation“). Pravoslavná církev slaví početí Jana Křtitele 23. září (~ 6 měsíců před ☧) – to by mohlo přibližně odpovídat 1. tišri. Mudrci by pak stihli dorazit, aby přivítali ☧ po narození.

Audio: Naked Bible 195: Is Christmas a Pagan Holiday?

Betlémská hvězda

A nebyla to snad nakonec čistě astrologická konjukce Jupitera a Saturna v souhvězdí Ryb roku 7 před n.l., která se uskutečnila hned třikrát v jednom roce? Nebo že by konjukce souhvězdí Jupitera a Venuše v souhvězdí Lva roku 3 př. n.l.? Pro konjukci Jupitera se Saturnem hovoří skutečnost, že máme z nálezu na hliněné tabulce důkazy o tom, že babylonští mágové tuto konjukci pozorovali. Patrně ne náhodou, vzhledem k tomu, že na kamenné tabulce z knihovny babylonského krále a zákonodárce Chammurapiho, který žil asi 1700 let před nimi se píše, že až dojde k setkání Jupitera se Saturnem v souhvězdí Ryb, narodí se král nového věku. Protože Jupiter byl hvězdou králů a Saturn hvězdou Židů, věděli by mudrci, kam zamířit.

Týmal Jan. Pravoslavný postoj k problematice astrologie. Dingir 4/2012

velká třikrát se opakující konjunkce Jupiteru a Saturnu v sou­hvězdí Ryb v roce sedm před naším letopočtem Je tedy mylné myslet si, že Kepler považoval za „hvězdu betlémskou“ samotnou konjunkci. Planety při konjunkci vzdálené od sebe jeden stupeň, tedy dva průměry měsíčního kotouče, nemohl podle Tiché nikdo soudný, natož vzdělaný astronom a matematik Kepler, považovat za hvězdu. Tato takzvaná velká konjunkce, která se opakuje zhruba po 800 letech, byla vždy zajímavá zejména z astrologického hlediska. Oznamovala nejen narození Krista, ale při dalším opakování vzestup Karla Velikého. Že babylonští hvězdopravci skutečně tento úkaz pozorovali, doložila archeologie podle Pavla Suchana z Astronomického ústavu v roce 1925 nálezem hliněné tabulky. Narození výjimečného krále očekávaly kromě Židů i jiné starověké východní národy. Svědčí o tom text na kamenné tabulce z knihovny vládce a zákonodárce Chammurapiho (1792 až 1750 před našim letopočtem). Píše se na ní, že až dojde k setkání Jupitera se Saturnem v sou­hvězdí Ryb, narodí se král nového věku. Tehdejší astrologická symbolika považovala podle astrofyzika Jiřího Grygara planetu Jupiter za „hvězdu králů“ a Saturn byl zase „hvězdou Židů“. Tři mudrci či králové, známí z Bible, proto usuzovali, že se narodil budoucí židovský panovník. A jak bylo tehdy zvykem, přinášeli mu dary a chtěli se mu poklonit.

National Geographic

Radio 7: Ryby = západ. Tedy kam mají jít mudrci z východu.

Jeroným Klimeš: Betlémská hvězda

Rick Larson

Film The Star of Bethlehem (2007)

  1. Početí: září 3 př. Kr. Konjunkce Jupiter + Regulus (lev) a zároveň Žena oděná sluncem (Virgo, Slunce, Měsíc).
  2. Narození: Konjunkce Jupitera a Venuše (zůstala stát: retrográdního pohyb).
  3. Ukřižování 3. dubna 33.

Astronomický software zdarma

  • Online aplikace: Solar System Scope (pěkné animace), Stellarium Web (zobrazení hvězdné oblohy). Nenašel jsem takový, co by šel dostatečně do minulosti.
  • Mobilní aplikace pro pozorování oblohy: Star Walk 2 Free (identifikace planet a souhvězdí podle polohy mobilu, ekliptika atd.)