Audio

Zdroje mají někdy pochybnou kvalitu obsahu.

The Mind Renewed

Hosted by Dr. Julian Charles (UK) and dedicated to under­standing the world in which we live from a Christian worldview perspective. We are acutely conscious of propaganda in the mainstream media, and of the bewildering mass of infor­mation in the alternative media.

Poslední díly:

InspiringPhilosophy

Některé playlisty jsou opravdu zajímavé. Má smysly sledovat obraz.

Jaroslav Rada

Stránky o knize „Středem světa“

Podcast

Spotify (RSS)

Poslední epizody
  • Proč Bůh stvořil několik poddruhů druhu Homo sapiens najednou? Byl Adam pouze Homo sapiens sapiens, nebo ještě něco víc?
  • Jaký je rozdíl mezi metaforou a analogií při výkladu Písma? Mohl se na počátku stvoření světa Duch Boží vznášet nad kvantovou pěnou?
  • Může kvantová fyzika souviset s duchovním světem? Jaký otisk Boží trojice můžeme objevit ve stvoření?
  • Dopouští Bůh zlo? Je Bůh podle Bible absolutně všemohoucí? Co si přál Ježíš abychom o zlu oznámili světu?
  • Bez vyzařování Boží slávy není vyvěrání nových forem, bez oplodnění životem není živého narození.

Odpouštíme.cz – Proč a jak odpustit. Příběhy odpuštění a omluv.

Primární literatura

Lze stáhnout zdarma z internetu:

HRUŠKA, Blahoslav, 1977. Mýty staré Mezopotámie: sumerská, akkadská a chetitská literatura na klínopisných tabulkách. Vyd. 1. Praha: Odeon. Živá díla minulosti, sv. 83. — ze sumerských, akkadských a chetitských originálů podle různých vydání přeložili a komentáři opatřili Blahoslav Hruška et al.; předmluvu napsal Lubor Matouš

SOUŠEK, Zdeněk, ed., 2013. Knihy tajemství a moudrosti I: Mimobiblické židovské spisy: pseudepigrafy. 3. vydání. Praha: Vyšehrad. ISBN 978-80-7429-332-0. https://www.ivysehrad.cz/tituly/48282042/knihy-tajemstvi-a-moudrosti-i/

SOUŠEK, Zdeněk, 1998. Knihy tajemství a moudrosti II: Mimobiblické židovské spisy: pseudoepigrafy. Praha: Vyšehrad. ISBN 978-80-7021-244-8. https://www.ivysehrad.cz/tituly/48281516/knihy-tajemstvi-a-moudrosti-ii/

SOUŠEK, Zdeněk, Zdeněk POLÁČEK, Jiří FARSKÝ et. al. 2013. Knihy tajemství a moudrosti III: Mimobiblické židovské spisy : pseudepigrafy. 2. vydání. Praha: Vyšehrad. ISBN 978-80-7429-360‑3. https://www.ivysehrad.cz/tituly/48282070/knihy-tajemstvi-a-moudrosti-iii/

Recenzované teologické časopisy

MSH má někde povídání o tom (asi první Peeranormal).

To, že je něco z jiného světa ještě neznamená, že je to až tak spekulativní.

Duchovní témata je třeba hledat přímo na Google Scholar. A to proto, že při googlování biblických témat je na webu spoustu nevědeckých článků, a proto nevyskočí sekce nabízející výsledky Google Scholar.

Religionistika

Toto je článek o doplňkových informačních zdrojích. Hlavní jsou jinde.

Další zdroje nejsou zas tak zajímavá, abych je zařadil do článků:

Božstva a slova, které se prolínají tímto webem. Struktura Danielovy modlitby.
Podcast mj. o filosofii

Podcast Ante Portas

Podcast o civilizaci antického Řecka a Říma