Audio

Zdroje mají někdy pochybnou kvalitu obsahu.

The Mind Renewed

Hosted by Dr. Julian Charles (UK) and dedicated to under­standing the world in which we live from a Christian worldview perspective. We are acutely conscious of propaganda in the mainstream media, and of the bewildering mass of infor­mation in the alternative media.

Poslední díly:

InspiringPhilosophy

Některé playlisty jsou opravdu zajímavé. Má smysly sledovat obraz.

Jaroslav Rada

Stránky o knize „Středem světa“

Podcast

Spotify (RSS)

Poslední epizody
  • Bez vyzařování Boží slávy není vyvěrání nových forem, bez oplodnění životem není živého narození.
  • Zamyšlení nad definicí evoluce a zařazení koncepce přímého narození v rámci kreacionismu. Hledání společných předků ve fylogenetickém stromu patří Božímu stvoření a ne evoluci.
  • Podcast se zamýšlí nad tím, jak si stojí neandertálec vůči stvoření Adama. Dlouhou dobu byl pokládán za našeho předka, nyní genetiky za našeho bratrance a kreacionisté ho vidí jako plnohodnotného člověka, tedy nutně potomka Adamova. Byl neandertálec opravdu stvořen k obrazu Božímu jako Adam?
  • Vědci zjistili, že se v historii člověka najednou objevily velké rozdíly ve struktuře lidské DNA a DNA ostatních primátů. Nazvali to HAR, lidské akcelerované oblasti mozku v embryonálním stádiu. Velké kusy stavebních bloků DNA byly z neznámých důvodů vloženy, odstraněny nebo přeskupeny. Výsledkem bylo, že lidská DNA se najednou začala skládat jinak než DNA jiných primátů.
  • Pokus o zrušení hliněného panáka při stvoření Adama, který v Bibli vůbec není. Tato absurdní věta skrývá inspiraci ke koncepci přímého narození, které zcela ruší evolucionismus.

Odpouštíme.cz – Proč a jak odpustit. Příběhy odpuštění a omluv.

Primární literatura

Lze stáhnout zdarma z internetu:

HRUŠKA, Blahoslav, 1977. Mýty staré Mezopotámie: sumerská, akkadská a chetitská literatura na klínopisných tabulkách. Vyd. 1. Praha: Odeon. Živá díla minulosti, sv. 83. — ze sumerských, akkadských a chetitských originálů podle různých vydání přeložili a komentáři opatřili Blahoslav Hruška et al.; předmluvu napsal Lubor Matouš

SOUŠEK, Zdeněk, ed., 2013. Knihy tajemství a moudrosti I: Mimobiblické židovské spisy: pseudepigrafy. 3. vydání. Praha: Vyšehrad. ISBN 978-80-7429-332-0. https://www.ivysehrad.cz/tituly/48282042/knihy-tajemstvi-a-moudrosti-i/

SOUŠEK, Zdeněk, 1998. Knihy tajemství a moudrosti II: Mimobiblické židovské spisy: pseudoepigrafy. Praha: Vyšehrad. ISBN 978-80-7021-244-8. https://www.ivysehrad.cz/tituly/48281516/knihy-tajemstvi-a-moudrosti-ii/

SOUŠEK, Zdeněk, Zdeněk POLÁČEK, Jiří FARSKÝ et. al. 2013. Knihy tajemství a moudrosti III: Mimobiblické židovské spisy : pseudepigrafy. 2. vydání. Praha: Vyšehrad. ISBN 978-80-7429-360‑3. https://www.ivysehrad.cz/tituly/48282070/knihy-tajemstvi-a-moudrosti-iii/

Recenzované teologické časopisy

MSH má někde povídání o tom (asi první Peeranormal).

To, že je něco z jiného světa ještě neznamená, že je to až tak spekulativní.

Duchovní témata je třeba hledat přímo na Google Scholar. A to proto, že při googlování biblických témat je na webu spoustu nevědeckých článků, a proto nevyskočí sekce nabízející výsledky Google Scholar.

Religionistika

Toto je článek o doplňkových informačních zdrojích. Hlavní jsou jinde.

Další zdroje nejsou zas tak zajímavá, abych je zařadil do článků:

Božstva a slova, které se prolínají tímto webem. Struktura Danielovy modlitby.
Podcast mj. o filosofii

Podcast Ante Portas

Podcast o civilizaci antického Řecka a Říma