Když jsme jeli v roce 2015 dodávkou zpět z misie v Istanbulu, viděli jsme sochu „sv.“ Sofie v samot­ném centru bulharské metropole. Řekli jsme si, že ji pomažeme olejem, ale že se tam dá těžko zastavit. Stáli jsme na sema­fo­rech před sochou a tu před nás najelo policejní auto – nařídili nám zabočit do prostoru mezi sochou a kostelem (viz níže). Auto neprohlíželi, žádný přestupek nám nevytýkali, odnesli si pasy, a když nám je donesli zpět, tak zastavili dopravu v protisměru a umožnili nám jet přesně zamýšlenou cestou. V době čekání na pasy jsme vylili zasvěcený olej mezerou v podlaze auta.

Město Sofia se jmenuje podle chrámu svaté Sofie (Moudrost i mučednice z 2. století) v témže městě.

Místo, kde jsme byli zastaveni komandem, je mezi sochou a kostelem:

Socha Svaté Sofie z roku 2000

Socha „Svaté Sofie“ z roku 2000
 • en.wiki, Google Map – více na bulharské Wikipedii, které však nerozumím a překladač Google pomohl jen částečně
 • není to však svatá – symbolika je ryze pohanská (vyvolala proto pobouření mezi pravoslavnými):
  • vavřínový věnec – vítězství: zákonictví?
  • sova – sýček – moudrost (bohyně Athéna): svévole?
  • peníze v ruce: mamon?
  • koruna bohyně Týché (latinsky Fortuna): smilstvo?
 • pozlacená pravým zlatem
 • na tom místě byla socha Lenina a dříve hlavní západní brána města (viz historky o kostech pod prahem atd.)

Kostel sv. Petky sedlářů

Kostel sv. Petky sedlářů
 • en.wiki
 • na místě předchozích římských svatyň
 • Paraskeva (Petka) – více svatých s tímto jménem, tato je asketka z 11. století (Bulharská čili Srbská čili Balkánská Paraskeva), která měla vidění Panny Marie a narodila se kousek od Konstan­tino­pole v městě zvaném dnes Selimpaşa, přes které jsme cestou tam jeli.
  • kult Petky mohl souviset s dalšími ženskými kulty:
   • Mokoš je jediným známým ženským božstvem z východo­slovanského okruhu, což je pro indoevropské panteony typické. Podle Dušana Třeštíka je mýtická česká kněžna Libuše též variantou této bohyně.
   • Paraskeva je možno vykládat jako „pátek“, což je mj. den ženských bohyň (Venuše; Freya – Friday: Freya's day).

Zajímavosti

 • Kostel sv. Petky je jakoby zapuštěný v zemi, zatímco socha se tyčí do výše.
 • Sofia – bohyně moudrosti je v současnosti široce uctívána novopohany; vyskytuje se v antroposofii a theosofii.
 • Město není na velké řece, ale u termálních pramenů (viz jméno mešity; současná „kašna“, kam si chodí lidé masově pro vodu).
 • U kostela je hrob Vasila Levského.

Upozornění: Uvedené souvislosti jsou vždy odůvodněné, ale místy lehce spekulativní a nemusí tak být nutně příčinné.

Aplikace přístupu Davida Flynna

Souvisí s: Chrám uprostřed času – David Flynn: Vzdálenost1 866,49 nám. mil: Rok 866 – bulharský vládce Boris I. po pokřtění (sebe a velmožů dva roky před tím) usiloval o církevní autonomii (vlastní arcibiskupství) poselstvem do Říma, ale dostal ji později z Kon­stan­tino­pole (zdroj: en.wiki). Dvacet let poté dorazili do Bulharské říše Metodějovi žáci z Moravy; z Bulharska se dostala staro­slověn­ština na Rus.

Poznámky

 1. Dome of the Spirits – Mezi sochou a kostelem