Ne-člověk nemůže být spasen – znamení šelmy.
Ďábelská nápodoba theosis.

A jiný, třetí anděl je následoval a volal mocným hlasem: „Kdo se klaní šelmě a jejímu obrazu a přijímá cejch na čelo či na ruku, bude také pít z vína Božího rozhorlení, které je nalito neředěné v číši jeho hněvu; a bude mučen v ohni a síře před svatými anděly a před Beránkem. Dým jejich muk vystupuje na věky věků a dnem i nocí nemají odpočinutí ti, kdo se klanějí šelmě a jejímu obrazu, a ti, kdo přijímají cejch jejího jména.“ Zde je vytrvalost svatých, kteří zachovávají Boží přikázání a Ježíšovu víru.

Zjevení 14, 9-12

Co je biohacking a proč o něm ještě uslyšíte

Hororové souvislosti: seriál Černé zrcadlo (Netflix)

Dokument „Lidská přirozenost“ (2019)
Vědecký objev, jaký se podaří jednou za život – CRISPR nám dává moc měnit naše lidství. Teď záleží jen na nás, jak daleko zajdeme.

Izraelský profesor předpovídá transhumanistickou budoucnost (anglicky)