1. kniha Henochova (česky online, tiskem Soušek 20131) byla dobře známá pisatelům NZ (kontext NZ). Popisuje detailně příčiny potopy (Gn 6). Hojně používá pojmy „Pán duchů“ a „Syn člověka“. Je citována mj. v Judově listu či v Mariině chvalozpěvu. V češtině je dostupná ke stažení ne příliš užitečná disertace2 a ke koupi kniha od stejného autora.

Naked Bible 93: The Book of Enoch in the Early Church

Autor tohoto podcastu (MSH) napsal průvodce 1. knihou Henochovou.

Kniha Soušek et al. (2013) obsahuje židovskou literaturu období druhého chrámu, která je užitečným kontextem Nového Zákona. Pozdější rabínská literatura (mj. Talmud) je reakcí na křesťanství a proto je méně užitečným zdrojem.

Poznámky

  1. SOUŠEK, Zdeněk, ed., 2013. 1. kniha Henochova. Knihy tajemství a mou­dro­sti I: Mimobiblické židovské spisy: pseudepigrafy. 3. vydání. Praha: Vyšehrad. ISBN 978-80-7429-332-0, s. 81–184. PDF (neoficiálně).
  2. CIELONTKO, Dávid, 2020. Vidění moudrosti proroka Henocha: O funkci Podobenství Heno­cho­vých. Praha. Disertační práce. Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta.