Monomýtus – Cesta hrdiny: Slidy na mé presentaci.

Voldemort (viteály) i Anakin (temná síla) usilovali o moc a nesmrtelnost. Voldemort byl počat pod elixírem lásky, proto byl psychopat.

Z Wikipedie (hlavní článek Comparative mythology)
Týká se obrů: mýty o potopě, deus otiosus, theogonie (θεογονία), titanomachía
Netýká se obrů: Life-death-rebirth deity

Vladimir Jakovlevič Propp: Struktura pohádky1: srovnat to s Ježíšovým příběhem

 1. Člen rodiny odchází pryč (uvedení hrdiny);
 2. Zákaz uložený hrdinovi;
 3. Porušení zákazu (uvedení záporného hrdiny);
 4. Záporný hrdina se pokouší o řešení (pokouší se najít děti/poklad apod. nebo se budoucí oběť obrací na něj);
 5. Záporný hrdina získává informace o hrdinovi;
 6. Záporný hrdina se pokouší oklamat oběť a zmocnit se jí/jejích předmětů;
 7. Oběť je oklamána a nevědomky pomáhá zápornému hrdinovi;
 8. Záporný hrdina poškozuje člena rodiny;
 9. Neštěstí je odhaleno (hrdina je vyslán, je zavolán na pomoc apod., resp. poškozený hrdina je vyslán pryč;
 10. Hledač souhlasí s protiakcí nebo se pokouší o protiakci;
 11. Hrdina opouští domov;
 12. Hrdina je zkoušen, dotazován, napadán apod. připravuje se cesta, na níž získá magickou pomoc („dárce“);
 13. Hrdina reaguje na akci budoucího dárce (zkouška, osvobození zajatého, usmíření hádajících se, vykonává službu apod.;
 14. Hrdina získává magický předmět;
 15. Hrdina se přesouvá nebo je veden k tomu, za čím se vydal;
 16. Hrdina a záporný hrdina svádějí přímý boj;
 17. Hrdina je zraněn/označen;
 18. Záporný hrdina je poražen (zabit v boji, poražen v hádankách, zabit ve spánku, vyhnán apod.);
 19. Původní neštěstí je napraveno;
 20. Hrdina se vrací;
 21. Hrdina je pronásledován (někdo se ho pokouší zabít, oklamat apod.);
 22. Hrdina je zachráněn od pronásledování;
 23. Hrdina – nepoznán – přichází domů;
 24. Falešný hrdina si nárokuje jeho pocty;
 25. Hrdinovi je předložen těžký úkol (ordál, zkouška, hádanka, zkouška síly či vytrvalosti apod.);
 26. Zkouška složena;
 27. Hrdina je rozpoznán (díky znamení/zranění, které mu vtiskl záporný hrdina, nebo díky předmětu);
 28. Falešný hrdina nebo záporný hrdina je zajat;
 29. Hrdina získává nový vzhled (krásný, nové šaty apod.);
 30. Záporný hrdina je potrestán;
 31. Hrdina se žení a nastupuje na trůn (je odměněn).

Ašantský mýtus o Anansi má mnoho podobností s Biblí: Nejvyšší bůh skryl Slunce, Měsíc a temnotu (střeženo hadem); nižší chytrý bůh získá pro lidi civilizaci; je proměněn v člověka a musí na zem.

Hromovládce a jeho vítězství nad bohy: Jupiter (mj. bůh oblohy) jako falešný Uranos (bůh nebes)?

Pohanský Boží syn (Marduk, Kronos, Zeus ...) zabil či ochromil Boha Otce (succession myth)
×
Ježíš Boží syn se nechal zabít a byl Bohem Otcem oslaven.

Playlist

Poznámky

 1. PROPP, Vladimir Jakovlevič, 1999. Morfologie pohádky a jiné studie. Vydání tohoto souboru první. Přel. Miroslav ČERVENKA, Marcela PITTERMANNOVÁ a Hana ŠMAHELOVÁ. Jinočany: H&H. ISBN 978-80-86022-16-1.