Když satan žaluje,
na černo vše maluje.

Když Duch Svatý usvědčuje,
taky říká: „Cesta tu je“.