Vhodnější označení: Nová levice, sociální marxismus, progresivismus (pokrokářství), sociální progresivismus, sociální liberalismus, kulturní liberalismus, levicový liberalismus.

Komické označení: jakobínský trockismus podporovaný miliardáři.

Klíčová slova: Frankfurtská škola, ideologizace konceptu lidských práv, sexuální menšiny, gender, LGBT+ (sexuality and gender identity), woke, utopismus, sociální inženýrství, kulturní válka, svatá válka atd.

O křesťanství v Americe (Aleš Drápal)
Série Kulturní války (podcast Lidovky.cz)

Ačkoliv poznali Boží ustano­vení, že ti, kdo dělají takové věci, jsou hodni smrti, nejenže je sami činí, ale dokonce to schvalují i jiným, kteří je dělají.

Ř 1:32 – Apoštol Pavel na téma: „Nechceme toleranci, ale respekt.

Klasický ani sociální liberalismus nechce hranice (pro obchod, pro migraci) ani stát.

Marxisticko-neomarxistický slovníček

 • buržoazní přežitek ~ genderový stereotyp
 • (rasově) uvědomělý = woke
 • pokrokový = progresivní
 • lidově demokratický ~ liberálně demokratický
 • svazáci ~ aktivisté
 • politruk ~ ombudsman
 • vykořisťování ~ diskriminace
 • zostřený třídní boj ~
 • dělnická třída ~ sexuální menšiny
 • dělnický kádr ~ příslušník minority
 • reakce ~ …fób
 • socialistický tábor ~ demokratický svět, Západ
 • štvavá vysílačka ~ dezinformační web
 • tiskový dohled ~ boj proti dezinformacím
 • sovět ~ Evropský občanský panel
 • SSSR (Svaz sovětských socialistických republik) ~ SSSR (Spojené státy a Spolková Republika)
 • Советский Союз ~ Евросоюз

Z jiného soudku: čistá rasa ~ čistá energie; jak získat výhodu: dříve gens ~ dnes gender

„Dialektika“

Práce s protiklady (povrchní souvislosti): Hegel (dialektika), Marx (třídní boj), „liberálové“ (extrémní role podle pohlaví v islámu × pohlaví není důležité: LGBT), Palpatine, USA – vytvoří problém a nabídnou řešení.

Psychologie démonů: Vědí, že jsou odsouzeni, a tak chtějí, abychom to také zažili. Vedou k extré­mům (svévole či zákonictví – v obojím je pocit viny). Útočí na opačnou stranu: ke kradení vedou oběť vycházejíc z chudoby (viz templáři).

Podle Aristotela (kniha Nikomachova etika) je morální ctnost (ἀρετή) středem mezi dvěma extrémy (neřestmi) – např. odvaha je mezi zbabělostí a unáhleností, štědrost je mezi rozhazovačností a lakotou, velkorysost je mezi okázalostí a malicherností.

Zdroj: Hnutí Ducha

Můj coming out

Abych šel s dobou, tak jsem taky provedl coming out. Moje genderová identita je dimaskulinní. Jsem dimaskuli­nista. Vždy jsem se totiž představoval celým jménem. I vlastní mámě jsem do tele­fonu říkal „Kamil Nešetřil“ místo „Haló“. Nakonec jsem pochopil proč. Nejsem totiž Kamil Nešetřil, ale Kamil a Nešetřil. Kamil je jemný a citlivý, Nešetřil je drsňák. Oba mají nárok na plat, a proto bych měl být placen dvakrát. Pracovat ale nemůžou – Kamil by se zhroutil a Nešetřil by něco rozmlátil a nakonec by se mohl pustit i do Kamila. Dimaskulinista – to jsou vlastně dva chlapi, z nichž jeden se projevuje dosti toxickou maskulinitou (viz bigender čili dual gender, dále two-spirit). Do projektů ale potřebujeme kvůli „genderové vyváženosti“ spíše ženy ... dvě ženy … nebo raději rovnou tři (viz trigender). Třeba tři sestry:

Elektrický spotřebič třídy ochrany III.

To je ale diskriminace – a to jenom kvůli tomu, že jsem černoch, teda český Černoch s velkým „Č“. Lidé se totiž diví, proč černoch, když jsem bílý. Rasisti! Jak si dovolujete mě posuzovat na základě barvy mé pleti?!?

„Tak tu dotaci máme! Akorát jsem jim musel vysvětlit, že naše slepice se identifikujou jako ovce, protože dotace na chov slepic už nebyly volný.“

Související články na tomto webu 🔗