Podle Wikipedie jsou nejstaršími (četl jsem českou a začátek anglické) ateisty některé řecké a hinduistické školy z prvních století př. Kr.

Starším záznamem (davidův žalm sepsaný kdo ví kdy) je však Ž 14:1 který je možno přeložit (jak jsem koukal do hebrejštiny) jako, že Bůh neexistuje:

Blázen si v srdci říká: Bůh není. Lidé jednají zvráceně, páchají ohavné činy. Není, kdo by činil dobro

Ž 10:4 není tak jednoznačně překládán. V poznámce uvádí ČSP:

„není tím míněno to, jestli Bůh je, nebo není (ateismus byl tehdy pro Židy neznámý), ale sebevědomé prohlášení o Boží lhostejnosti k tomu, jak člověk žije, ve smyslu: Bůh se nestará“

Takže Ž 10:4 je možná spíš reprezentantem implicitního ateismu.

Takže ne Baruch Spinoza či Karel Marx, ale už dávní blázni, které znal žalmista 🙂