Toto jsou podcasty (např. audiozáznamy rozhovorů). Odkazy na další materiály (knihy atd.) jsou v odkazovaných stránkách. Autorem prvních dvou a klíčovým zdrojem obecně je Michael S. Heiser.

The Naked Bible Podcast

Michael S. Heiser († 20. 2. 2023) – biblista, odborník na starověký blízký východ, hebrejštinu a semitské jazyky. Popularizoval biblickou teologii. Nevyhýbal se kontro­verzním tématům a byl přitom neúprosně intelektuálně poctivý. Klíčová slova: Rada bohů, Second Temple period Jewish literature. Rozcestník na jeho weby je na stránkách drmsh.com

V jednotlivých dílech často procházel recenzované články, které komentoval atd.

Poslední díly:

  • In 1 Samuel 13-14 Saul throws away the Lord’s dynastic blessing by usurping priestly duties (that is, performing an unlawful sacrifice). Saul’s leadership become more erratic as God’s rejection of Saul has begun, this time putting the life of his own son, Jonathan, in jeopardy.
  • 1 Samuel 12 is ostensibly Samuel’s farewell address as he yields power to Saul, Israel’s first king. The content of his address in the chapter is both more subtle and confrontational, though, to have it be a simply farewell. The text makes it clear that God will evaluate the new king (and every king) on […]
  • 1 Samuel 11 explores the inauguration of Saul’s reign as king of Israel. In the previous chapter, the prophet Samuel had given Saul several signs that his anointing was genuine and from the Lord. That validation ended with Samuel’s directive that Saul accompany him to Gilgal to renew the covenant. Saul failed to do this. […]
  • In 1 Samuel 8 the people of Israel ask Samuel to choose a king to rule them, a king that would be like the kings of other nations (1 Sam 8:5). Samuel opposes the idea, interpreting the request as a rejection of his own leadership. God has an equally negative view of the request, but […]

The Lord of Spirits

Pravoslavný podcast s tématy: rada bohů, two powers in heaven atd.   
Související blog: The Whole Counsel Blog

Poslední díly:

A další pravoslavné podcasty z Ancient Faith Ministries

Ariadnina nit (Emil Páleš)

Téma je pro mnohé křesťany kontro­verzní, nicméně Emil Páleš je velmi intelektuálně poctivý.

Další zdroje jsou v samostatných příspěvcích.