Právě zrozený stát tehdy převzal vlajku sionistického hnutí, jemuž prý vyhovoval právě fakt, že se šesticípá hvězda stala symbolem židovství, ale nevyvolávala náboženské představy.
...
Na kolorované rytině Staronové synagogy s židovsko vlajkou Viléma Kandlera asi z roku 1840 se nachází pěticípá hvězda, což potvrzuje tvrzení různých židovských pramenů, že se výhradné používání šestícípé hvězdy pod názvem Davidův štít ustálilo až v 19. století.

Šesticípá hvězda – Davidův štít. Život víry 2009-12, s. 20n
The Jerusalem Messianic Seal

Jak je to tedy s Jeruzalémskou mesiánskou pečetí? Je to asi falsum (odkazy z Wikipedie): http://www.wildolive.co.uk/messianic_seal.htm https://web.archive.org/web/20080607022921/http://www.imja.com/Gershon2.html Navíc objevitel si to nechal autorsky chránit (wiki).

Navíc to pro Jeruzalémskou církev 1. století nedává smysl, protože evangelium národům bylo šíření Království z centra (Jeruzalém, Izraelité, Ježíš), nikoliv spojení dvou světů.