Inspirující fotogalerie:

Symbolické obrázky

Související článek: Misie v Řecku mezi uprchlíky

Z výjezdů

Související články: Misijní výjezd Balkán – leden 2016 a Misijní výjezd mezi Syrské a Irácké uprchlíky

Arabské Teplice v Čechách (2016)

Misijní týden v Teplicích

Další

Mnohá místa v Asii a Africe byla zasažena evageliem – avšak jen dočasně. Je to úkol, který zůstal pro nás. Video níže ukazuje rozšíření křesťanství za 2000 let.
Máme činit učedníky ze všech národů – je to příkaz. To znamená z vlastního i z cizích. Považuji za prokrastinaci tvrzení, že je třeba se nejprve věnovat vlastním a až se všíchni doslechnou Zprávu, tak se vrhnem na ostatní. To je jako: Půjdu k doktorovi až budu mít čas, ožením se až budu připravený...

Job z Počajiva (1551–1651) byl misionář, za jehož přispění byla Ivanem Fjodorovem1 vytisknuta Ostrožská Bible 2 (první úplná slovanská Bible). Pod jeho vedením, byly uskutečňovány překlady Otců Církve. Založil Počajevskou tiskárnu.

Poznámky

  1. Ivan Fjodorov (1520–1583) byl jeden z prvních ruských knihtiskařů a vydavatel první tištěné knihy na území Ruského carství.
  2. Ostrožská Bible (1580n) – první tištěné vydání celé Bible v církevně slovanském jazyce. Byla vydána v Ostrogu (sz Ukrajina) společným úsilím skupiny vzdělanců shromážděných okolo Ostrožské školy (akademie).