Nezávislá1 česká2 iniciativa pro misii mezi národy v ČR i v za­hraničí. Zaměřujeme se na cizince v ČR a pokra­čujeme (Balkán – migranti i domorodí muslimové) až na sám konec země (povzbuzení jednotlivci vyjíždějí na nejrůznější místa). Důležitou součástí naší práce je rozdávání materiálů (tištěné i online) v rodném jazyce3 různých národů.

Máme strategii, znalosti, zkušenosti, metody ... Ducha a srdce!

Nejnovější články na webu buhnarodu.cz

Články jsou ze sekce „Pokladnice zkušeností“, ale na webu jsou i informace o proběhlých a plánovaných akcích.

  •    Tak dnes už snad dobereme téma naší církevní příslušnosti 8-) Zatím jsme si řekli, že před svatbou jsme ukončili své členství ve dvou odlišných církvích, kde jsme byli doposud […]
  •    V posledních několika článcích jsem popsal, jak jsme se s Luckou vzali, jak jsme vyšli ze svých církví a hledali si spolu „tu svoji“ 8-) Dnes se přiblížíme rozuzlení tohoto příběhu. […]
  •     Minule a předminule jsem povyprávěl o dvou věcech: Jak se mi nepodařilo domluvit se s žádnou denominací, že by některá zaštítila naši misii a o tom, jak se […]
  •    Poslední dobou se zde věnujeme tématu, kdy jsme si jako mladí novomanželé hledali svoji církev: Abychom měli své společenství, ale i proto, aby naše misie dostala nějakou oficiální záštitu. […]
  •    Dnes se pokusím spojit hned tři témata dohromady: Rád bych se držel linie vyprávění o misijních výjezdech; nově nám přibylo téma o našem mladém manželství 8-) A ještě k […]
  •    Dnes volně navazuji na minulý díl tohoto seriálu, ve kterém jsem popsal, jak jsme se seznámili s Luckou a jak jsme se vzali. Dnes by se tedy hodilo napsat […]

Poznal jsem, že misijní práce musí být nezávislá na jakékoliv misijní či křesťanské organizaci.

KÁHÁN, Icik Leib, 2018. Leopold Cohn – Príbeh Chasidského rabína. Vivit. Edice: Boží služobníci. Kapitola 8. Audiokniha (Rádio 7)
  – Autobiografie misionáře pronásledovaného židy.

Související článek na tomto webu 🔗

Poznámky

  1. Nebereme dotace, jsme podporování křesťany z ČR.
  2. Země Koruny české
  3. Tomu dobře rozuměl William Cameron Townsend, který zažíval nepochopení misijních organizací.