Nezávislá1 česká2 iniciativa pro misii mezi národy v ČR i v za­hraničí. Zaměřujeme se na cizince v ČR a pokra­čujeme (Balkán – migranti i domorodí muslimové) až na sám konec země (povzbuzení jednotlivci vyjíždějí na nejrůznější místa). Důležitou součástí naší práce je rozdávání materiálů (tištěné i online) v rodném jazyce3 různých národů.

Máme strategii, znalosti, zkušenosti, metody ... Ducha a srdce!

Nejnovější články na webu buhnarodu.cz

Články jsou ze sekce „Pokladnice zkušeností“, ale na webu jsou i informace o proběhlých a plánovaných akcích.

  • PDF pro čtení v moblilu    Zatím jsem Vám povyprávěl, jak jsem se dostal k pravoslavné literatuře a také k pravoslavným překladům Písma. V knihách jsem našel zajímavé věci, které mě „chytly“, bavilo […]
  •     Minule jsme tady probrali znamení kříže, jeho sílu a moc a také praktické použití nějakého kovového nebo dřevěného křížku. Dotkl jsem se přitom jednoho tématu, a to posvěcení […]
  •    Minule jsem tu vykreslil, jakým způsobem jsem se dostal k pravoslavné literatuře a slíbil jsem, že Vám zde o jejím obsahu povyprávím podrobněji… Nejde jen o to, že jsem měl […]
  •    Pokračujeme v našem vyprávění, jak jsem se dostal k pravoslavné církvi. Předem řeknu, že za to může misie! 8-) Takže v roce 2007 mě Bůh povolal k misii, asi […]
  •    Tak začali jsme probírat téma, jak jsem poznal Pravoslaví a co mě nakonec přimělo se s Ním sjednotit. Dnes bychom přeskočili můj osobní příběh, jak to celé bylo, o […]
  •    Minule jsme tady měli zamyšlení nad církvemi, příslušností nebo členstvím v některé z nich. Řekli jsme si, že někdo se nerad organizuje v církvi, někdo se rád organizuje. Pro […]

Poznal jsem, že misijní práce musí být nezávislá na jakékoliv misijní či křesťanské organizaci.

KÁHÁN, Icik Leib, 2018. Leopold Cohn – Príbeh Chasidského rabína. Vivit. Edice: Boží služobníci. Kapitola 8. Audiokniha (Rádio 7)
  – Autobiografie misionáře pronásledovaného židy.

Související článek na tomto webu 🔗

Poznámky

  1. Nebereme dotace, jsme podporování křesťany z ČR.
  2. Země Koruny české
  3. Tomu dobře rozuměl William Cameron Townsend, který zažíval nepochopení misijních organizací.