English   

Toto je stručná dokumentace aplikace nextinfo.cz – rozcestníku na křesťanské zdroje (Bible, audio, video, komiks, aplikace, průvodce, e-kouč) pro nevěřící v mnoha jazycích. Odkaz na nextinfo.cz je uveden na materiálech vydaných iniciativou buhnarodu.cz.

Aplikace umožňuje:

  • ze zdroje, který má různé jazykové varianty získat automaticky URL pro jednotlivé jazyky;
  • snadnou správu států, jazyků a zdrojů;
  • zobrazování zdrojů podle pravidel (podle místa, kde se uživatel nachází, zda používá Android či iPhone atd.);
  • poloautomatizovaný překlad popisků.
Homepage (čínština)

Aplikace detekuje nastavený jazyk prohlížeče automaticky. Jako jazyk se vám tedy automaticky nastaví čeština, protože máte nastaven jazyk prohlížeče pravděpodobně na češtinu.
V horním řádku (na mobilu pod ikonkou třech čárek) jsou nejčastější jazyky ve státě, kde se nacházíte.
Stát i jazyk lze změnit ikonami vpravo nahoře (u jazyků psaných zprava doleva je to vlevo nahoře) – jazyk se změní na ten nejrozšířenější v tom státě a upraví se nabídka jazyků v horním řádku.

Tip: Pomocí Editovatelného pole může administrátor nastavit i odkaz na příbuzný jazyk – např. stránka v perštině má dole odkaz na afghánské dialekty dari a hazaragi.

Níže jsou snímky obrazovky z administrace, do které nemáte přístup, ale je zde demonstrována funkcionalita aplikace:

Existují dva typy zkratek jazyků: dvoupísmenné (cs – čeština, zh – čínština, ar – arabština atd.) a trojpísmenné (podrobnější – např. 15 variant čínštiny, 35 variant arabštiny; dari, hazaragi). Dvoupísmennou zkratku (např. arabštinu) aplikace rozpozná z jazyka prohlížeče a pro některé takové jazyky jsou přeložené popisky. Z menu je možno vybrat i trojpísmenné jazyky – změní se odkazy na zdroje, ale popisky zůstanou podle jazyka, pro který jsou přeložené popisky. V seznamu jazyků jsou nejprve uvedeny jazyky, které mají pouze trojpísmenný kód – ty mají ošklivý hypertextový odkaz bez trojpísmenného kódu (např. https://nextinfo.cz/cs_cz/language/ffb20e20-0818-4f24-b927-a6270286e3b3). Od afrikánštiny (Afrikaans) dále jsou jazyky s dvojpísmenným kódem a jsou seřazeny abecedně podle kódu jazyka.

Je možno aktivovat další jazyky. Přiřazení jazyků ke státům je možno snadno upravit.

Odkaz na stránky je možno nabízet i třeba pomocí kódu, který si vytisknete a přilepíte zezadu na mobil:

QR kód obsahující URL https://nextinfo.cz
Stejný obrázek v PDF pro snadnější tisk a v PNG pro vložení na web, který nepodporuje SVG.

Nextinfo.cz a odkazované zdroje nemusí být dostupné ze zemí bez svobodného přístupu k internetu. V tom případě je možno použít slovenský projekt Bible4u, který umožňuje přístup k Bibli skrze dark net.

English

Within our diaspora evangelism (primarily foreigners, migrants, refugees), we have made a multilingual site (crossroad, portal) linking Christian resources (Bible, audio, video, comic, applications, guides) for non-believers – nextinfo.cz.
The site is quite smart: it is simple to use but easy to maintain and add new resources in any language.

Moreover, the site (web application) can:

  • detect the language (only major ones) from the locale of the browser;
  • automatically retrieve URLs for the language variants of a multilingual site;
  • easily manage countries, languages, and resources (=web sites);
  • display resources based on rules (country, device – Android or iPhone, etc.);
  • semi-automated translation of GUI (labels).

The top menu (simple language selection) is specific for each country.

We now have about 60 multilingual resources in 140 languages (650 URLs). The site was built in PHP (Symfony Framework). I can add a language or resource of one's choice.

URL of the site is on the gospels and DVDs we publish in different languages. The site has an intentionally simplistic GUI to keep translation requirements low.