Michael S. Heiser

Nejdnovější videa

Videa jsou na YouTube:

Literární styly Bible, biblické příběhy atd.

FringePop321

Související web
Tématem je vesměs vyvracení nesmyslů (debunking).

Viz celý kanál