A slavili s radostí svátek nekvašených chlebů po sedm dní, neboť jim Hospodin způsobil radost, když vůči nim změnil srdce asyrského krále, takže posilnil jejich ruce při práci na domě Boha, Boha Izraele.