Vědci z Technické univerzity v Liberci vypočítali rychlost, kterou se blíží konec světa. Rychlost je 86 400 s/den. Znalost této hodnoty umožňuje vypočítat přesné datum konce.

... pokud tedy víme, za jak dlouho nastane.

Důkaz

24 ∙ 60 ∙ 60 = 86 400 s. Tedy výše uvedená rychlost je 1 den/den. Rychlost plynutí času je jednotková. Je tedy konstantní, což odporuje zkušenosti. U starších pozorovatelů totiž dochází k subjektivnímu zrychlování („Ten čas letí čím dál rychlejc.“) a naopak u mladých plyne čas velmi pomalu („Kdy už tam budem.“ „Dneska se to vleče.“).

Zkouška

Kolik svíček vám přibude za jeden rok? – Jedna.
Takže rychlost je 1 svíčka / 1 rok. To je opět jednotková rychlost. Navíc svíčka (kandela, značka cd) je jednotkou svítivosti – jedné ze sedmi základních veličin soustavy SI. Rychlost 1 svíčka/rok = 1 cd/rok, což je časová změna svítivosti. Aktuálně se jedná o pokles svítivosti, o kterém se píše v Bibli v souvislosti s Ježíšovým druhým příchodem:

Ihned po soužení oněch dnů se zatmí slunce a měsíc nebude vydávat svou zář, hvězdy budou padat z nebe a mocnosti nebes se zatřesou. Potom se ukáže znamení Syna člověka na nebi, a tehdy se budou bít v prsa všechny kmeny země. A uvidí Syna člověka přicházejícího na nebeských oblacích s mocí a velikou slávou.

Mt 24:29–30

Slunce se zastře tmou a měsíc krví, dříve než přijde den Hospodinův, veliký a hrozný.

Jóel 3:4
Ve Zj 22:7 Ježíš říká, že přijde brzy, nebo že přijde rychle. My tu rychlost známe, je to 86 400 s/den. <konec vtipu> Ve skutečnosti slovo ταχυ znamená mj. náhle, nečekaně.