Němci 🇩🇪

  • Naplňují boží příkaz a naplňují zemi.
  • Češi a Němci (kreativní a řádní).
  • Ostsiedlung (Drang nach Osten je pojem s negativními konotacemi) jako misijní strategie. Role v evangelikalismu v Rusku (Stundisten).
  • Jiný styl kolonizace: Není třeba ovládnout zemi, nevyvážet bohatství ze Země.

Indoevropané 🐴

Európa – dcera týrského krále stejně jako Jezábel.

Indoevropané a koně 🐎: Bohové blíženci (jitřenka a večernice vlekoucí sluneční vůz?); Epona.