mp3 tohoto videa

Příliv muslimů je příležitostí pro misii. Evangelium se přece šířilo, když se učedníci rozutekli z Jeruzaléma.

57 městských částí, 170 tisíc cizinců. Kde žijí expati v Praze?

Rodina odvedle