Také víte, co ho nyní zdržuje, aby byl zjeven až ve svůj čas. Neboť tajemství této bezzákonnosti již působí; jen čeká, dokud ten, kdo je nyní zdržuje, nebude z prostředku vzat.

2. Tes 2:6n

„z prostředku vzat“: jak jsem koukal do originálu, tak to je doslovně přeložená fráze, která znamená „odstraněn z cesty“.

Slyšel jsem, že by to měl být Duch Svatý a církev při pre-trib vytržení.
Jinak to má však MSH (níže), který to dává do souvislosti s Iz 66 (matka porodí + obrácení pohanů). Potom tedy: Kdo je zdržuje = naplnění velkého poslání:

Obecně k urychlování/zdržování Příchodu

jací musíte být ve svatém způsobu života a zbožnosti vy, kteří očekáváte a urychlujete příchod Božího dne!

2 Pt 3:11n

Běda zemi a moři, neboť k vám sestoupil Ďábel s velikou zuřivostí; ví, že má málo času.

Zj 12:12

Související článek na tomto webu 🔗