Také víte, co ho nyní zdržuje, aby byl zjeven až ve svůj čas. Neboť tajemství této bezzákonnosti již působí; jen čeká, dokud ten, kdo je nyní zdržuje, nebude z prostředku vzat.

2. Tes 2:6n

„z prostředku vzat“: jak jsem koukal do originálu, tak to je doslovně přeložená fráze, která znamená „odstraněn z cesty“.

Slyšel jsem, že by to měl být Duch Svatý a církev při pre-trib vytržení. Jinak to má však Heiser v The Naked Bible Podcast, který to dává do souvislosti s Is 66 (matka porodí + obrácení pohanů). Potom tedy: Kdo je zdržuje = naplnění velkého poslání: