Motivace: převést na sebe dědictví (mít vlastní potom­stvo byl i hřích synů Božích v Gn 6).

  • Chám: incest s vlastní matkou (vidět nahotu je jako odhalit nahotu, jak se mluví o incestu v Lv 18). Paralela k Ada­movi s Evou (nahota) → Kenaanci
  • Lotovy dcery: s otcem → Moábci a Amónci (Gn 19:31–38)
  • Rúben s Bilhou, konkubínou svého otce (Gn 35:22)
  • Abšalóm na střeše s konkubí­nami svého otce (2S 16:22)
  • Šúnemanka, kterou chtěl pro sebe Adonijáš (1Kr 2:17–23)

Dokonce se pro­slýchá, že je mezi vámi případ smilstva, a to takový, jaký se nevy­sky­tu­je ani mezi pohany, že totiž kdosi žije s ženou svého otce.

1K 5:1
https://nakedbiblepodcast.com/podcast/naked-bible-159-noahs-nakedness-the-sin-of-ham-and-the-curse-of-canaan/

přepis výše uvedeného

Další skrytě sexuální témata v Bibli:

Nikoliv nádor, ale falus

Nato řekli: Jakou oběť za vinu s ní máme poslat? Odpověděli: Podle počtu pelištejských knížat pět zlatých nádorů a pět zlatých myší, neboť stejná rána dopadla na všechny i na vaše knížata. Udělejte obrazy svých nádorů a obrazy svých myší, které ničí zemi, a vzdejte slávu Bohu Izraele. Snad nadlehčí svou ruku nad vámi, nad vašimi bohy a nad vaší zemí.

1S 6:4n
Falus (Ilan Sztulman / Leon Levy Expedition to Ashkelon)

1S 5,6. Slovo znamená zdvižený, což je nádor i falus. Nádor však nemá archeologickou oporu, takže spíš porucha erekce. Dále: role Dagona jako vegetativního božstva.

The most prominent depic­tion on the Ashkelon situlae is of the Egyptian god Min, closely associated with male sexual potency. He is depic­ted on the situlae with an erect penis, which probably reflects the cure that the depositors of the votive situlae were seeking. Stager suggests that these situlae may have been filled with semen, milk or water symbolizing the life-giving force that the votive was intended to induce.

MAEIR, Aren M., 2007. A new inter­pre­tation of the term opalim in the light of recent archaeo­logical finds from Philistia. Journal for the Study of the Old Testament. 32(1), 23–40. ISSN 0309-0892. DOI: 10.1177/0309089207083762

MAEIR, Aren M., 2008. Did captured ark afflict Philistines with E.D.? Biblical Archaeology Review. 34(3), 46.

Tu vzala Sipora ostrý pazourek, odřízla předkožku svého syna, dotkla se jeho nohou a řekla: Jsi mi ženichem krve.

Ex 4:25 – nohy = genitálie (English Strong's Lexicon: … by euphemism the pudenda)

Tvé rty, nevěsto, medem kanou, mléko a med máš pod jazykem, roucho tvé vůní Libanonu voní.

Pís 4:10 – rty nebo pysky?

Související článek na tomto webu 🔗