Srovnání s Angelologií

Pořadí neodpovídá ničemu známému – čas konce je v Boží ruce.

SborAndělZdůvodněníRok (72)
EfezZacharielSkutky, námaha, vytrvalost.
Vyzkoušel falešné apoštoly.
Opustil první lásku.
Pohnu svícnem z jeho místa.
Strom života v ráji.
405
SmyrnaGabrielOžil. Synagoga. Vězení.
Věnec života. Druhá smrt neublíží.
/ Dvakrát dobyto když spali v důvěře v nedobytnost.
549
PergamonSamaelDvousečný meč. Pevně držíš.
Trůn Satanův. Antipas zabit.
Maso modlám a smilnili.
Nikolaita (vítězství). Válčit mečem svých úst.
Skytá mana a bílý kamének.
837
Thyatira AnaelPlamen, bronz. Jezábel.
Satanovy hlubiny. × Železná berla. Hvězda jitřní.
1197
SardyOrifielŽiješ, mrtvý. Úplné skutky. Zloděj, hodinu. × Bílé šaty1557
FiladelfiaMichaelDveře, věnec, sloup1845
LoadiceaRafaelVlažný. Bohatý. Mast k pomazání očí
/ Obchodní centrum 1
2205

Tajemství těch sedmi hvězd, které jsi spatřil na mé pravici, i těch sedmi zlatých svícnů: Sedm hvězd jsou andělé sedmi sborů, sedm svícnů je sedm sborů.

Zj 1:20

Toto praví ten, který pevně drží těch sedm hvězd ve své pravici, který se prochází uprostřed těch sedmi zlatých svícnů

Zj 2:1

Toto praví ten, který má sedm duchů Božích a sedm hvězd

Zj 3:1

A tu jsem spatřil, že uprostřed trůnu a těch čtyř živých bytostí a uprostřed těch starších stál Beránek jako zabitý; měl sedm rohů a sedm očí, což jest sedm duchů Božích, vyslaných do celé země.

Zj 5:6

Další mé starší poznámky

Efez

 • královna Amazonek či syn říčního boha
 • hlavní město

Later, Greek historians such as Pausanias, Strabo, the poet Kallinos, and the historian Herodotos reassigned the city's mythological foundation to Ephos, queen of the Amazons. Pausanias mentions that the temple was built by Ephesus, son of the river god Caystrus

Smyrna

 • Amazonky (Sarmati)
 • myrha
 • přístav s kopcem
 • aby se odtrhli od Pergamu, uctívali Romu

There are several explanations brought forth as regards its name. One of these involve a Greek myth derived from an eponymous Amazon named (Smyrna), which was also the name of a quarter of Ephesus, and can also be recognized under the form Myrina, a city of Aeolis. In inscriptions and coins it is often written (Zmurna), (Zmurnaios), "of Smyrna". Smyrna is also an ancient Greek word for myrrh.

Pergamon

 • syn bojovníka
 • citadela Tróji
 • http://www.cbn.com/700club/features/churchhistory/pergamon/
 • Asklépios (ten je však merkurský) měl jako aribut hada a psa
 • http://www.pergamon.secondpage.de/index_en.html
 • Bílý kamének

Thyatira

 • barvení látek – obchod s purpurem a jeho náhražkou. Využívání purpuru je fénického původu, stejně jako Jezábela. Viz Sk 16:14 „A poslouchala nás jedna žena jménem Lydie, prodavačka purpuru z města Thyatir, která uctívala Boha.

Sardy

 • složité
 • Lydian: Sfard

Loadicea

 • dříve Diospolis, "City of Zeus", and afterwards Rhodas
 • podle Laodice I, se kterou se rozvedl Antiochus II Theos, aby si vzal Bereniké a pak ji opět přijal a ona ho možná otrávila a jako královna matka zabila Berenike a jejího syna. Podporovala vzpouru jednoho syna proti druhému. Ptolemaios ji zabil.
 • 17 km od Kolos:

Další využití ve Zjevení: Zj 8:6–13. 1. Mars, 2. Merkur, 3. Měsíc, 4. Venuše (?), 5. Saturn, 6. Jupiter, 7. Slunce

Poznámky

 1. Flynn (2008) spojuje Antikrista s Merkurem (Sydonie, Jezábel). Transhumanistická totalita, Caduceus – had.