Archiv rubriky: Národy a misie

Reading Romans with Eastern Eyes

Kniha: JACKSON WU, 2019. Reading Romans with Eastern Eyes: Honor and Shame in Paul’s Message and Mission. Downers Grove, Illinois: IVP Academic. ISBN 978-0-8308-5223-9.
rozhovor s autorem.

Hřích není zločin, ale zneuctění Boha. Ježíš bezectně zemřel, ale vzkříšením si zasloužil čest a my ji od něj můžeme přijmout – je však přisouzená nám zvenčí (východní pojetí), nikoliv na základě vypracování (evropské pojetí).

Pojmy jako sláva, čest.

Jiné stránky: Discovering Jesus thru Asian eyes

Jak to využít pro misii: Honor Restored

Arabové

Z Abrahama Ismael Ezau Ketura V Iz 60 jsou uvedeni synové Ketury i Ismaela. Abraham si pak znovu vzal ženu; jmenovala se Ketúra. A porodila mu Zimrána a Jokšána, Medána a

Indoevropané

Listen to Ariadnina niť 70 - 2018-01-19 Ukrajina, Indoeurópania a rasistická matematika II. bySlobodný Vysielač on hearthis.at Európa – dcera týrského krále stejně jako Jezábel

Kdo je nyní zdržuje

Také víte, co ho nyní zdržuje, aby byl zjeven až ve svůj čas. Neboť tajemství této bezzákonnosti již působí; jen čeká, dokud ten, kdo je nyní zdržuje, nebude z prostředku vzat.

Socha v Sofii

Místo, které jsme pomazali v Sofii Když jsme jeli cestou zpět Romanovým autem, viděli jsme sochu „sv.“ Sofie a řekli jsme si, že ji pomažeme zasvěceným olejem, který jsme měli. Řekli

Němci

Naplňují boží příkaz a naplňují zemi. Češi a Němci (kreativní a řádní). Drang nach Osten (název s negativními konotacemi) jako misijní strategie. https://cs.wikipedia.org/wiki/Ostsiedlung Role v evangelikalismu v Rusku (Stundisten). Jiný styl kolonizace: Není

Star of David

Magen David

Právě zrozený stát tehdy převzal vlajku sionistického hnutí, jemuž prý vyhovoval právě fakt, že se šesticípá hvězda stala symbolem židovství, ale nevyvolávala náboženské představy.…Na kolorované rytině Staronové synagogy s židovskou vlajkou

Jazyky prakticky

Perština Conversational Persian Lessons chaiandconversation.com Tamilština: pozdrav: vanakam (dorbé ráno, formálnější), mačan (celý den, s kamarády); maple či məple – kámo (dosl. ženich)

Izrael

Témata článku: Je třeba se na Izrael tolik soustředit? Souvislosti s teologií národů. Co znamená „celý Izrael bude spasen“? mp3 + přepis: Celý  Izrael: jak je to ve SZ: 12 kmenů,

Misie mezi cizinci

mp3 tohoto videa Příliv muslimů je příležitostí pro misii. Evangelium se přece šířilo, když se učedníci rozutekli z Jeruzaléma. 57 městských částí, 170 tisíc cizinců. Kde žijí expati v Praze? Rodina odvedle