Stoicheion – živly, elementy

Stoicheia / Stoicheion – Strongovo číslo G4747 ČSP: prvky / principy / základní nauky / základ­ní živly (např. 🜃); v mimokř. nábož. učeních: elementární duchové / nadpřirozené síly / souhvězdí.

Národy – převzaté zdroje

Jsme banánové děti. Jak se žije mladým Vietnamcům v Česku? Globální metropole Praha (ruskojazyční na Jihozápadním městě). Jak se Vietnamci chovají při stolování. The Culture Map. Rozdíl mezi jazyky. Muslimové.

Kdo je tedy Izrael?

Vyvolení ≠ spasení – protože konečné spasení záleží na víře (tj. věrnosti). Ale vyvolení jsou součástí rodiny. Andělu sboru ve Filadelfii napiš: ... Hle, dávám ti ze synagogy Satanovy ty,

Gladys Aylward

Můj (ne moc dobrý) scénář o Gladys Aylward – úžasné misionářce v Číně. Pořad Rádia 7 o ní: Souvislosti – Svazování chodidel:

Prorocké lhůty v Bibli

360 360denní rok dříve používaly mnohé kultury. Je to mj. blízko průměru lunárního a solárního roku (wiki). — Podobně délka Juliánského roku (365,25 dní) je mezi délkou tropického a siderického

Sedm hvězd a angelologie dějin

History does not repeat itself, but it often rhymes. Mark Twain (?) Tento a ꙮsouvisející články se týkají sedmi základních principů, které je možno nazývat například „typologie sedmi“, základní (elementární)...,

Socha z Nebukad­ne­sarova snu

Nebukadnesarův sen: Dn 2:27–47 – můj výklad podle Sedmi hvězd. On mění časy a období, sesazuje krále a jiné nastolí. Mudrce obdařuje moudrostí, rozumným dává poznání. Dn 2:21 Materiály jsou

Slovník biblických pojmů

„Hebrejština“ Moderní čeština Naděje Perspektiva Jméno Identita Srdce Mysl, nitro Ledviny Emoce, rozhodování Játra Negativní emoce Hlava Vedoucí Den Čas Má duše Já Můj pán. Tvůj služebník – Zdvořilostní vyjádření

Post-postmodernismus

en.wiki: … faith, trust, dialogue, performance, and sincerity can work to transcend postmodern irony. Postmodernism: anything goes. Od subjektivismu postmodernismu k pocitu, že patříme k sobě a máme o něco

Jonathan Cahn

Jonathan Cahn Appears On SkyWatch TV To Unlock Greatest Mystery Of Our Time. 16. 9. 2019 The Harbinger CAHN, Jonathan, 2012. The Harbinger: The Ancient Mystery that Holds the Secret

Historicita Exodu

Patterns Of Evidence – stránky o filmech Podle mého je autor nedůvěryhodný. Jeho tvrzení vyvrací kanál Linguas Amo. Poznámky k filmu Pozn.: Český překlad v dabingu je příšerný.

Arabové

Z Abrahama V Iz 60 jsou uvedeni synové Ketury i Izmaela. A ohledně Izmaela jsem tě vyslyšel. Hle, požehnám ho, rozplodím ho a převelice ho rozmnožím. Zplodí dvanáct knížat a

Zpověď lovce ekonomik

Opravdu dobrá kniha (i audiokniha) se souvislostmi. Kořenem všeho zlého je láska k penězům … 1 Tm 6:10 Jestliže půjčíš peníze mému lidu, chudému, který je s tebou, nebudeš vůči němu

Datum Vánoc 🎄

Podle MSH se Ježíš narodil 11. září 3 př. n. l. (1. tišri – Roš Hašana, Noeho narozeniny, výročí koruno­vace Davida; přesně 2003 let před ✈⁠▌⁠▌) – to souvisí se Zj 12. Dávno

Oblečení

V Listu Judově je, že se nám má ošklivit i oblečení, které na sobě měl hříšník. A nad některými, kteří pochy­bují, se slitovávejte, některé zachraňujte, vytrhujíce je z ohně, a nad některými

Pravoslaví ☦

Tradice je živá víra mrtvých. Tradicionalismus je mrtvá víra živých. Jaroslav Pelikan Theosis Spojení s Bohem, oslavení, zbožštění. Tím nám byla darována vzácná a veliká zaslíbení, abyste se skrze ně